23. novembra 2018

Záchranný manažment Prírodnej rezervácie Čertižnianske lúky

V októbri 2018 boli pod vedením Správy CHKO Východné Karpaty v spolupráci s Pozemkovým spoločenstvom vlastníkov lesa v Čertižnom realizované rozsiahle manažmentové opatrenia, nevyhnutné […]
19. októbra 2018

Vedecká analýza vyvracia tvrdenia lesníkov o lykožrútovej kalamite

Odborníci zo Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) a Slovenskej akadémie vied (SAV) analyzovali 117 bezzásahových lokalít na Slovensku. Výsledky […]
12. októbra 2018

Kosenie slatín vo Východných Karpatoch

V uplynulých dňoch pracovníci Správy CHKO Východné Karpaty vykonali na lokalite s výskytom hľuzovca Loeselovho (Liparis loeselii) – manažmentové opatrenia, ktoré […]
8. októbra 2018

XV Noc netopierov v Czarnorzekach

Dňa 5. októbra 2018 sa pracovníci Správy CHKO Východné Karpaty zúčastnili zahraničnej  pracovnej  cesty v Poľskej republike. Pracovná cesta  bola realizovaná […]
4. októbra 2018

Spustenie kontrol systému triedeného zberu

Od 1. októbra môžu spoločnosti, ktorých obaly a neobaly z výrobkov končia v komunálnom odpade, zmeniť organizáciu zodpovednosti výrobcov (OZV). Teda spoločnosť, ktorá […]