Vyšný Komárnik

Lesnaté okolie Chvastejova s početnými pasienkami, podhorskými a horskými lúkami, poskytuje náhodnému návštevníkovi prekrásne scenérie panoramatických pohľadov a romantických potuliek po krajine Laboreckej vrchoviny. Lokalita bývalej osady Chvastejov sa nachádza cca 2 km severovýchodne od obce Habura v okrese Medzilaborce, smerom k štátnej hranici s Poľskom.  Po turistickom chodníku k obci Čertižné, pozdĺž štátnej hranice s Poľskou republikou, sa návštevníci CHKO Východné Karpaty dostanú k prírodnej rezervácii (PR) Haburské rašelinisko. Turistický chodník, v tomto úseku v  drevenom prevedení, pokračuje ďalej pozdĺž územia rezervácie a rozdeľuje maloplošné chránené územia na Slovenskej a Poľskej strane. Práve tento turistický chodník prechádza doslova celým územím CHKO od obce Osadné po Kečkovce a pretína ho v jeho hraničnom hrebeni so susednými chránenými územiami v Poľskej republike.

Chodník na štátnej hranici – PR Haburské rašelinisko

Nad obcou Palota dominujú pôvodné prirodzené spoločenstvá bukových a jedľových kvetnatých lesov a bukových javorín. Ide o rozsiahly komplex naväzujúci na štátnu hranicu s Poľskou republikou. Nad obcou pri štátnej hranici je vybudovaný tunel, ktorý spája obe republiky už opäť fungujúcou osobnou vlakovou dopravou. Výlet po tejto jednokoľajke bude spestrením pre každého návštevníka tejto časti okresu Medzilaborce. Zároveň došlo v rámci katastra obce Palota v r. 2004 k otvoreniu cestného hraničného priechodu do Poľskej republiky, ktorý je dnes už sprístupnený aj pre osobnú dopravu.

Príkra je jedna z mála obcí, ktorej intravilán je súčasťou CHKO Východné Karpaty. V podstate ide o vstupnú bránu na konci úzkej doliny roztvárajúcej sa do rozsiahleho územia pokrytého podhorskými lúkami, remízkami a lesnými spoločenstvami. V obci začína niekoľko turistických chodníkov, ktoré ju spájajú so susednými sídlami ako je Vyšný Komárnik, Nižný Komárnik a Driečna. Okolie obce je zahrnuté do územia euróskeho významu Dukla (biotop bukových a jedľovo-bukových kvetnatých lesov). Obec, ktorá sa nachádza v okrese Svidník, zaujme návštevníkov pôvodnou a súčasne zachovalou sídelnou architektúrou, dreveným kostolíkom sv. archanjela Michala, ktorý bol postavený v r. 1777,   ako trojdielná zrubová stavba lemkovského typu (národná kultúrna pamiatka). V neďalekom Vyšnom Komárniku sa nachádza drevený kostol sv. Kozmu a Damiána, postavený podľa starých tradícii v roku 1924, ako trojpriestorová zrubová stavba (kultúrna pamiatka) a dominantný pamätník na pamiatku bojov o Duklianský priesmyk z druhej svetovej vojny, prírodné múzeum s exponátmi zbraní a vojenský cintorín.

Podhorské lúky pred obcou Vyšná Jablonka v okrese Humenné ponúkajú panoramatický pohľad na územie CHKO Východné Karpaty rozprestierajúce sa ako priľahlý lesnatý pás pozdĺž štátnej hranice s Poľskou republikou, ktorý je zároveň súčasťou územia európskeho významu Beskyd (biotop bukovo-jedľových kvetnatých lesov). V susednom katastri obce Osadné v okrese Snina, je hranica medzi územím CHKO Východné Karpaty a NP Poloniny a zároveň sa v tejto časti CHKO na pasienkoch a lúkách nachádzajú zaujímavé porasty borievky obyčajnej spolu s ďalšími svetlomilnými druhmi drevín. Príčinou tohto javu je zánik pastvy a tým samovoľný vývoj takéhoto biotopu postupne smeruje k lesnému spoločenstvu.

Vápenník – koncová obec rozsiahlej doliny v okrese Svidník, tiahnúcej sa od „údolia smrti“ známeho z ťažkých bojov počas druhej svetovej vojny, predstavuje svoj extravilán rozprestierajúci sa na území CHKO Východné Karpaty v plnej svojej kráse, ktorá pozostáva z hrebeňov horských lúk natiahnutých okolo sídiel a domov tejto tichej obce. Priebežne umiestnený turistický chodník umožňuje návštevníkom pri dobrej viditeľnosti obdivovať krásy najzápadnejšej časti CHKO v katastri obce Kečkovce a Roztoky. Turistické prepojenie existuje aj na opačnú stranu, kde na turistov čaká malebne pokojná dolina nad obcou Havranec. Tiché, prirodzené a na prírodné hodnoty bohaté prostredie určite zaujme milovníkov prírody a krajiny, ktorý vyhľadávajú tento druh odpočinku a relaxácie.

Územie CHKO Východné Karpaty s početne veľmi nízkym osídlením, naväzuje na vyššie popísanú lokalitu obce Vápeník a jej okolia v okrese Svidník. Rozsiahle lúky sa tu striedajú s hustým lesným porastom, ktorý trpezlivým návštevníkom ponúka svoje zaujímavosti a poklady v plných priehrštiach, aj v podobe lesných plodov, húb alebo lesných zátiší. Ničím a nikým nerušená fauna Nízkych Beskýd sa doslova predvádza v prirodzene formovanej a nenarušenej krajine. Po sieti turistických chodníkov je možné sa dostať do katastrov susedných obcí Šarbov, Vyšná Písaná, Krajná Bystrá a Medvedie, kde turisti môžu opäť obdivovať krásu a zachovalosť prírodných hodnôt Východných Karpát. Z dôvodu výskytu veľkého množstva vojenskej munície z obdobia bojov počas druhej svetovej vojny,  neodporúča sa pohybovať mimo vyznačené alebo používané chodníky, cesty alebo zvážnice.

Pamätník na Dukle