Náučný chodník Humenský Sokol sa nachádza v Národnej prírodnej rezervácií (NPR) Humenský Sokol vo vzdialenosti asi 2 km južne od mesta Humenné. Územie ktorým chodník prechádza je súčasťou súvislej európskej sústavy  chránených území (tzv. Natura 2000). V NPR Humenský Sokol v súčasnosti platí tretí až piaty stupeň územnej ochrany.

Náučný chodník Humenský Sokol nemá na svojich zastávkach obvyklé informačné panely. Pre jeho plnohodnotné absolvovanie je potrebný sprievodca osobný alebo textový pozri tu .

Trasa chodníka je v teréne vyznačená grafickými značkami. Trasu tvorí uzatvorený okruh o celkovej dĺžke 3,5 km. Celková prehliadka chodníka trvá približne 3 hodiny.

Pre zachovanie prírodných krás je potrebné dodržiavať nasledovné zásady:

  1. Chodník je možné používať v každom ročnom období, s výnimkou daždivého počasia, kedy hrozí poškodenie telesa chodníka z dôvodu jeho premočenia – hrozba úrazu pri pošmyknutí.
  2. Počas silného vetra a búrky je bezpečnosť návštevníkov ohrozená úderom blesku.
  3. Trasa chodníka sa nesmie svojvoľne skracovať. Na svahu návštevníci nesmú uvoľňovať skaly a do hrebeňovej časti je odporúčané vstupovať v skupine s maximálnym počtom 20 osôb.
  4. Mesiace marec až júl sú najvhodnejším obdobím počas roka, kedy je možné chodník navštíviť.

Vyhliadka z Červenej skaly