Územie Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty je popretkávané sieťou turistických chodníkov z ktorých ma pre pešiu turistiku najväčší význam hrebeňový červený značkovaný turistický chodník medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, spájajúci východné a západné hraničné body územia CHKO v celkovej dĺžke cca 65 km. Chodník začína na území CHKO vo východnej časti v k. ú. Osadné (na východ smeruje do Národného parku Poloniny) a jeho trasa pokračuje hrebeňovou časťou celým územím CHKO v nadmorskej výške cca 700 až 900 m n.m. Územie CHKO opúšťa v k. ú. obce Roztoky a následne pokračuje hrebeňovou časťou do západnejších území Slovenska. Na tento turistický chodník sa v rámci jednotlivých katastrov napájajú ďalšie značkované turistické chodníky v celkovej dĺžke cca 56 km, účelové, poľné a lesné cesty, ako aj zvážnice s východiskovými bodmi v intravilánoch jednotlivých obcí nachádzajúcich sa na území CHKO alebo hraničiacimi s územím CHKO.

Systematické sledovanie návštevnosti z pohľadu turizmu a rekreácie sa na území CHKO Východné Karpaty nikdy nerealizovalo a početnosť v tomto smere sa môže určiť iba odhadom. Najväčšia početnosť návštevníkov CHKO Východné Karpaty je v oblasti hraničného priestoru s Poľskou republikou Vyšný Komárnik-Barwinek. Turisti, ktorí prechádzajú v obidvoch smeroch sa väčšinou zastavajú pri vojenských objektoch a pamätníku v rámci ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Dukelské bojisko – Pamätník čsl. armády. Potom sú to aj aktívny turisti, ktorý prechádzajú Slovenskú republiku po stopách Slovenského národného povstania a v rámci toho navštevujú aj územie CHKO Východné Karpaty v katastrálnom území obcí do neho spadajúcich.

Popis jednotlivých turistických chodníkov:

 1. K. ú. Osadné – k. ú. Roztoky /hrebeňový turistický chodník/ – dĺžka 65 km, červená turistická značka
 2. Vápenické sedlo /503 m n.m./ – Filipovský vrch /705 m n.m./ – dĺžka 2 km, zelená turistická značka, s napojením na chodník č. 1.
 3. Vyšná Pisaná /363 m n.m./ – Stávok /752 m n.m./ – dĺžka 3,5 km, zelená turistická značka, s napojením na chodník č. 1.
 4. Skalné /440 m n.m./ – Stávok /752 m n.m./ – dĺžka 3 km, zelená turistická značka, s napojením na chodník č. 1.
 5. Nižná Pisaná /324 m n.m./ – Skalné /440 m n.m./ – dĺžka 7,4 km, modá turistická značka, s napojením na chodník č. 1
 6. Medvedie /378 m n.m./ – Duklianský priesmyk /502 m n.m./ – Cesta hrdinov SNP E8 – dĺžka 8 km, červená turistická značka, s napojením na chodník č. 1.
 7. Nižný Komárnik /370 m n.m./ – Malá Poľana /339 m n.m./ – dĺžka 18 km, modrá turistická značka, s napojením na chodník č. 6.
 8. Príkra /347 m n.m./ – Sedlo Javoriny/570 m n.m./ – v dĺžke 3,5 km, žltá turistická značka, s napojením na chodník č. 1.
 9. Príkra /347 m n.m./ – Beskyd /577 m n.m./ – dĺžka 3,5 km, žltá turistická značka, s napojením na chodník č. 1.
 10. Mihucov kút /580 m n.m./ – Klin/687 m n.m./ – dĺžka 2,5 km, žltá turistická značka, s napojením na chodník č. 1.
 11. Čertižné /459 m n.m./ – Miková/687 m n.m./ – dĺžka 10 km, červená turistická značka, s napojením na chodník č. 1.
 12. Hranica CHKO nad obcou Čertižné – Čertižšké sedlo /581 m n.m./ – dĺžka 1,5 km /v tejto dĺžke je tiež cyklotrasa/, zelená turistická značka, s napojením na chodník č. 1.
 13. Hranica CHKO nad obcou Habura – Koprivničná /709 m n.m./ – dĺžka 3,5 km, zelená turistická značka, s napojením na chodník č. 1.
 14. Hranica CHKO nad obcou Habura – Vodojem – dĺžka 3 km, modrá turistická značka, s napojením na chodník č. 1.
 15. Kalinov /453 m n.m./ – Paseky /844 m n.m./ – dĺžka 5 km, modrá turistická značka, s napojením na chodník č. 1.
 16. Palota /470 m n.m./ – Lupkowský priesmyk /640 m n.m./ – dĺžka 4,5 km, zelená turistická značka, s napojením na chodník č. 1.
 17. Oľšinkov /454 m n.m./ – Pod Košarkou /780 m n.m./ – dĺžka 3 km, žltá turistická značka, s napojením na chodník č. 1.

Viac informácií o jednotlivých turistických trasách nájdete na https://mapy.hiking.sk