Krúžkovanie bocianov bielych

Najstaršou a najrozšírenejšou výskumnou metódou sledovania migrácie vtáctva je krúžkovanie. Tak ako u iných veľkých vtáčích druhov, aj u bociana bieleho sa krúžkujú mláďatá na hniezde. Mláďatám sa na nohu upevní zovretím plastový odčítavací krúžok (od roku 2013 bez hliníkového krúžku). Na krúžkoch pre bociany krúžkované na Slovensku je výrazné označenie krajiny SKB, krúžkovacia centrála, séria a číslo krúžku.

RNDr. Miroslav Fulín, CSc. v spolupráci so ŠOP SR, Správou CHKO Východné Karpaty uskutočnil dňa 26.06.2019 krúžkovanie mláďat bociana bieleho. Tento rok sa akcia realizovala v obci Hudcovce, Topoľovka, Závadka, Hažín nad Cirochou a Kamenica nad Cirochou nasledovne:

  • v obci Hudcovce sa nachádza jedno hniezdo v ktorom boli okrúžkované 4 bocianie mláďatá,
  • v obci Topoľovka sa nachádzajú dve bocianie hniezda a jedna prázdna podložka. Okrúžkované neboli žiadne mláďatá. Hniezda boli síce obsadené, ale s neúspešným hniezdením,
  • v obci Závadka sa nachádzajú taktiež dve bocianie hniezda avšak podobne ako v Topoľovke, ani tu nebolo hniezdenie úspešné,
  • v obci Hažín nad Cirochou sa nachádzajú dve hniezda a jedna podložka.  Iba na jednom hniezde bolo úspešné hniezdenie a okrúžkovaný jeden bocian,
  • v Kamenici nad Cirochou bolo pri zdravotnom stredisku okrúžkované jedno mláďa bociana, na ulici Československej armády bolo neúspešné hniezdenie, pred kaštieľom boli okrúžkované dve mláďatá, na rohu Veternej a Lesnej taktiež dve mláďatá, pri veľkej železničnej stanici 3 mláďatá a na letisku, na troch hniezdach, 8 mláďat.

Text a foto: Mgr. Martin Šepeľa