Záchranná akcia JASTRAB

V stredu 26. júna vo večerných hodinách nahlásil lesný robotník Správe CHKO Východné Karpaty (ďalej CHKO) nález malého dravca neďaleko obce Čertižné. Nasledujúci deň ráno bolo mláďa dovezené na správu CHKO. Išlo o mláďa jastraba krahulca vo veku troch týždňov.

foto: Macková A.

27.6. 2019 Deň prijatia do chovnej stanice v Medzilaborciach

Obhliadkou sme zistili, že mláďa je v poriadku a nemá žiadne zlomeniny. V ten istý deň bola lokalita nálezu skontrolovaná zoológom správy CHKO ktorý zistil, že na lokalite je aktívne hniezdo jastraba na smreku s ďalšími štyrmi mladými. Najdôležitejšie bolo mláďa doložiť čo najskôr do rodného hniezda. Mláďa bolo v opatere pracovníkov správy štyri dni. Podľa potreby bolo kŕmené, 4 x denne. Zo začiatku mláďa potravu nechcelo prijať, ale hlad bol silnejší a po malých kúskoch, ale s obrovskou opatrnosťou si potravu predsa len bralo aj od človeka. Ako potrava poslúžili myši, ktoré si pracovníci CHKO dochovávajú vo vlastných priestoroch. Vďaka tejto potrave mláďa tvorilo aj vývržky, ktoré sú u dravcov dôležité. Počas štyroch dní opatery mláďa podrástlo a začalo sa mu postupne objavovať obrysové perie. Vzhľadom k tomu, že sme mláďa plánovali vyložiť naspäť do pôvodného hniezda oslovili sme aktívneho krúžkovateľa aby jastraba zakrúžkoval. V pondelok ráno 1.júla sme dohodli hlavného aktéra – horolezca Milana Čániho, ktorý bez váhania sľúbil, že mláďa do hniezda doloží. V minulosti vešal pre správu CHKO búdky pre sovy dlhochvosté, takže sme si boli istí, že oslovujeme profesionála čo sa týka lezenia. Záchranná akcia sa začala poobede. Mláďa bolo pred doložením do hniezda nakŕmené a pripravené na transport.

Prístup k hniezdu bol bezproblémový. Mláďa sme k hniezdu dopravili terénnym autom v krabici. Vzhľadom k tomu, že doloženie mladého jastraba do aktívneho hniezda je vzácnosťou oslovili sme TV JOJ za účelom medializácie celej akcie. Pre všetkých zúčastnených to bol myslím zážitok na ktorý sa tak skoro nezabúda.

Na mieste sme zhodnotili terén, a horolezec Milan Čáni z Medzilaboriec zvolil najvhodnejší spôsob lezenia, ktorým bolo potrebné sa  dostať tesne pod hniezdo. Hniezdo sa nachádzalo na smreku vo výške približne 14 metrov pri kmeni. Našu prítomnosť pod hniezdom signalizovalo aj výstražné volanie jedného z rodičov. Najdôležitejšie bolo akciu realizovať rýchle a presne. Hniezdo bolo dosť malé a počas lezenia a dokladania mladého jastraba hrozilo, že sa mladé na hniezde splašia. Našťastie sa nič podobné neudialo. Milan Čáni dostal ešte na zemi inštrukcie ako s mláďaťom manipulovať a ako ho do hniezda vložiť. Sám nikdy nič podobné nevykonával ale úlohy sa zhostil na jednotku. Keď vyliezol pod hniezdo, vytiahol si druhým koncom lana tašku s mladým jastrabom a opatrne za pomoci rukavíc mláďa vložil do hniezda. Súrodenci navrátilca privítali a podobne sa ozval z neďalekého porastu aj jeden z rodičov. Akcia prebehla nad očakávania, preto sme čo najrýchlejšie zbalili techniku a  hniezdnu lokalitu sme opustili. Pri kontrole hniezdiska 3. júla sme zistili, že všetkých päť mláďat je poriadku. Hniezdna lokalita bude do vyletenia mláďat  pracovníkmi CHKO monitorovaná.

Text: Ing. Anna Macková

Foto: Ing. Anna Macková, Ing. Juraj Platko

O záchrannej akcii napísali:

https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/22159520/krahulec-miso-sa-vratil-domov-pomohol-mu-aj-horolezec.html

https://www.noviny.sk/slovensko/453144-video-z-unikatnej-zachrany-vola-sa-miso-ma-tri-tyzdne-a-vypadol-z-hniezda-ktore-je-14-metrov-nad-zemou

Video reportáž televízie JOJ:

https://www.facebook.com/velasovatvjoj/videos/854566778241666/?epa=SEARCH_BOX