Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty disponuje bohatým rekreačným potenciálom so zachovalým prírodným prostredím a kultúrnym dedičstvom. Predurčuje ju k aktivitám v oblasti  rekreácie a turizmu ako krátkodobý pobyt v prírode a poznávací turizmus (objekty sakrálnej architektúry, pamätníky a areály bojísk 1. a najmä 2. svetovej vojny.