4. októbra 2018

Spustenie kontrol systému triedeného zberu

Od 1. októbra môžu spoločnosti, ktorých obaly a neobaly z výrobkov končia v komunálnom odpade, zmeniť organizáciu zodpovednosti výrobcov (OZV). Teda spoločnosť, ktorá […]
20. septembra 2018

Rozhľadne Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty

Na Slovensku môžeme nájsť mnoho menších alebo nápadnejších rozhľadní, ktoré návštevníkom ponúkajú priestor na krásny výhľad. Pokochať sa výhľadom na […]
7. septembra 2018

Vlakom cez Východné Karpaty

Trať prvej uhorsko-halíčskej železnice z Michalian cez Medzilaborce do Přemyslu prekonáva hrebeň Východných Karpát 416 metrov dlhým dvojkoľajným tunelom, pomenovaným podľa neďalekej […]
21. augusta 2018
Macková A.

Veveričky sú už na slobode

O veveričkách v chovnej stanici (CHS) v Medzilaborciach sme informovali už dávnejšie. Reportáž o príchode prvých veveričiek nájdete na tomto odkaze: https://www.facebook.com/velasovatvjoj/videos/vb.407225742722085/1529661447145170/?type=2&theater Teraz […]
21. augusta 2018
Macková A.

Nový nájomník v chovnej stanici v Medzilaborciach

V piatok 17.augusta 2018 cestou z terénu sme za obcou Ladomirová v okrese Svidník spozorovali na ceste niečo malé nedefinovateľné. Keď sme […]