Ošetrenie chránených stromov

Jeseň sa na Správe CHKO Východné Karpaty niesla v znamení ošetrovania chránených stromov – dubov nachádzajúcich sa v obciach Hunkovce a Krajné Čierno v okrese Svidník. Chránené stromy plnia náučnú, ekologickú, kultúrno-historickú a estetickú hodnotu v okolí drevených chrámov z konca 18. storočia.

Ošetrovanie duba v Hunkovciach

Dub letný (Quercus robur) je mohutný listnatý strom z čeľade bukovité. Prirodzene sa vyskytuje v Európe, v Malej Ázii, na Kaukaze a v niektorých lokalitách severnej Afriky. Rastie od nížin až po podhorské oblasti, kde môže vytvárať dubové lesy – dúbravy. Často rastie aj ako osamelý strom.  Je mimoriadne odolný proti vetru. Býva vysádzaný tam, kde je potreba spevniť pôdu. Taktiež je cenený pre svoju ekologickú funkciu, je dôležitý pre hmyz a ostatné voľne žijúce zvieratá. Zvyšuje biodiverzitu rastlín a hmyzu v akejkoľvek lokalite. Na pôdu je nenáročný, vyznačuje sa dlhou životnosťou (najstaršie jedince majú okolo 1500 rokov). Odhadovaný vek našich ošetrovaných stromov je pritom len 130 až 250 rokov. Dub je považovaný za nemecký národný strom a symbol nemeckého národa.

Dôvodom ošetrenia stromov bol ich nevyhovujúci zdravotný stav a stým súvisiace ohrozovanie  blízko stojacích drevených chrámov, ktoré sú zaradené medzi národné kultúrne pamiatky.

Správa CHKO Východné Karpaty preto realizovala v zmysle dohody o spolupráci ošetrenie chránených stromov podľa arboristických štandardov a normy. Arboristické práce boli vykonané spoločnosťou STROMSERVIS s.r.o.

Stromy ošetroval akreditovaný arborista, za pomoci dvoch strom lezcov, pomocou lezeckej techniky. Realizovaný bol zdravotný rez stromov, presvetlenie koruny, orez suchých, poškodených a križujúcich konárov. Pri duboch v obci Krajné Čierno bola realizovaná okrem vyššie spomenutého aj obvodová redukcia koruny o 15 až 20%.

Foto: Ing. Ján Rusinko

Dub v Hunkovciach