Hostovické lúky v novom šate

Nové oplotenie PR Hostovické lúky

Hostovické lúky majú po rokoch nové oplotenie. To staré bolo už v dezolátnom stave a neplnilo žiaden význam. Správa CHKO Východné Karpaty v spolupráci so správou  NP Poloniny v jesenných mesiacoch staré oplotenie vrátane náletu vŕb  svojpomocne odstránila.

Dôvodom obnovy oplotenia bol fakt, že Prírodná rezervácia (PR)  Hostovické lúky sa nachádza v bezprostrednej blízkosti štátnej cesty, čo okoloidúcich návštevníkoch láka najmä v čase kvitnutia kosatca sibírskeho vstupovať priamo do rezervácie s cieľom odfotografovať sa na zakvitnutej lúke.  V PR Hostovické lúky platí 4. stupeň územnej ochrany. Cez PR nevedie žiaden turistický ani náučný  chodník, preto je vstup do rezervácie v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny zakázaný. Kosatec sibírsky je v PR predmetom ochrany a zároveň je druhom národného významu. Spoločenská hodnota jednej rastliny je 51 €. Hostovické lúky na takmer 5 ha už 39 rokov zabezpečujú ochranu zriedkavých vlhkomilných nivných lúčnych až slatinných spoločenstiev v poľnohospodárskej krajine.

Reportáž RTVS o Hostovických lúkach si môžete pozrieť na tomto odkaze:

https://www.facebook.com/spravy.rtvs/videos/hostovick%C3%A9-l%C3%BAky-s%C3%BA-pln%C3%A9-kosatca-sib%C3%ADrskeho-turisti-v%C5%A1ak-nere%C5%A1pektuj%C3%BA-%C5%A1tvrt%C3%BD-stup/857110311319723/

Prírodná rezervácia v súčasnosti predstavuje najrozsiahlejšie územie s výskytom chráneného druhu kosatca sibírskeho (Iris sibirica) na Slovensku vôbec.

Nelegálne chodníčky v PR Hostovické lúky

V posledných rokoch sa fotografovanie medzi rozkvitnutými kosatcami stalo raritou a opakované  porušovanie zákona  bolo bez problémov možné sledovať aj na facebooku. Hlavným problémom z hľadiska  ochrany kosatca sibírskeho v PR vo vzťahu k návštevníkom územia je zošľapávanie druhu. Pozorované bolo tiež vykopávanie kosatcov aj s koreňovými systémami za účelom pestovania v záhradkách, prípadne odtrhávanie kvetov. Práve odtrhnutím, resp. poškodením kvetu sa minimalizuje šanca rastliny po opelení vytvoriť tobolku so semenami a teda posilniť generatívne miestnu populáciu novými jedincami. Oplotenie bolo z hore uvedených dôvodov už nevyhnutnosťou. Vstup do PR je v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny  umožnený  len užívateľovi, alebo vlastníkovi ako aj osobám s platnou výnimkou Ministerstva životného prostredia SR za účelom napr. prieskumu  a výskumu.

Obnovu oplotenia realizovala firma ATELIER MK s.r.o. Nová Sedlica pod vedením Správy CHKO Východné Karpaty (CHKO VK) počas uplynulej jesene. Oplotenie oddeľuje rezerváciu od trávnych porastov s odlišným režimom hospodárenia. Okrem oplotenia PR boli ako súčasť obvodového označenia obnovené aj stĺpy s piktogramami označujúce prírodnú rezerváciu.

Chránené územie bolo vyhlásené v roku 1980 ako štátna prírodná rezervácia, neskôr v roku 1994 bolo prekategorizované na PR. Od roku 2004 je PR Hostovické lúky súčasťou územia európskeho významu s rovnomenným názvom.

Pokosená časť PR Hostovické lúky

PR Hostovické lúky sa nachádza severozápadne od obce Hostovice, v krajine s vrchovinovým reliéfom, vo východnej časti Nízkych Beskýd, v Laboreckej vrchovine, v nadmorskej výške 330 m n.m. v širokej nivnej terase rieky Udava. Celé územie PR sa nachádza v území Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty. 

Legenda hovorí, že počas prvej svetovej vojny na lúkach pri Hostoviciach táborili ruskí vojaci, ktorí si pre svoje kone priniesli zásoby sena nakoseného na ďalekom ruskom východe. V sene sa nachádzalo množstvo semienok kosatca ktoré sa pri manipulácii povysýpali na zem a uchytili sa.

Manažment lokality každoročne realizuje Farma Hostovice s.r.o. na základe usmernenia správy CHKO Východné Karpaty. Manažment je operatívne prispôsobený klimatickým faktorom v danom roku. Z tohto dôvodu je pokosená vždy iná časť lúky. Tá istá časť je pokosená po dvoch až troch rokoch.

Text: Ing. Anna Macková, Foto: Ing. Juraj Platko