CESTA V ČASE – fotografická súťaž

Ak máte radi históriu, turistiku a športové aktivity, táto súťaž je určená Vám.

Štátna ochrana prírody SR, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety si pre Vás pripravila fotografickú súťaž pod názvom CESTA V ČASE.

Ste vášniví turisti alebo rekreační športovci a milujete prírodu? Viete aká bola turistika v minulosti?

Na Slovensku ešte stále nájdeme zachovalé, alebo len málo pozmenené prírodné lokality predstavujúce jedinečné chránené územia. Ako málokde v Európe, vďaka hustej sieti značených turistických chodníkov, ciest, magistrál sa však v nich nestratíte a ešte stále môžete zažiť pocit divočiny. A to sú zároveň aj dôvody, prečo taký veľký počet návštevníkov ich ročne navštívi.

Ako sa zapojiť

Pohľadajte staré historické fotografie po Vašich predkoch, ktorí sú odfotení v chránených územiach, na turistických chodníkoch, na svahoch, pri jazerách, v jaskyniach a pod. Zároveň nám odfoťte a pošlite fotky zo súčasnosti z toho istého miesta, ako je historická fotografia a odfoťte sa na tom istom mieste aj Vy so svojím zhodným vybavením ako je na fotografii. Porovnajte súčasné turistické aktivity v prírode s minulosťou a dajte výstižné pomenovanie svojim fotografiám, snažte sa pritom neporušiť zákon o ochrane prírody a krajiny ale aj návštevný poriadok.

Hlavným cieľom fotografickej súťaže je priblížiť osobitosti prírodných lokalít Slovenska,  ich vysoký potenciál pre využívanie krajiny turizmom, v súčasnosti však spojený s neúmerných zaťažovaním chránených území so zraniteľnými ekosystémami a poukázať na možné zmeny orientácie turizmu na proenvironmentálne formy, ktoré naopak skvalitnia zážitok návštevníkov a súčasný prístup k turistike a prinášajú nové autentické zážitky, plynúce z kontaktu s čo najmenej narušenou prírodou.

Viete kde je hranica, kam až turista môže zájsť?

V súčasnosti je turistika v chránených územiach veľmi atraktívna a to najmä z dôvodu prírodných scenérií, množstvu prírodných hodnôt, pôvodných a veľmi dobre zachovalých ekosystémov, významných rastlín a živočíchov, prispieva k tomu aj jedinečná a autentická kultúra území. Následne stúpajúcej návštevnosti turistov je jedinečná príroda chránených území, vystavená silnému tlaku. Prekračovanie hraníc ekologickej únosnosti spôsobuje najmä masový turizmus a rozvoj komerčných športov vo voľnej prírode. Tento záujem so sebou prináša mnohé negatívne javy, ktoré ovplyvňujú hlavne aj okolité územie.

Keďže máme veľa turistických chodníkov a značených trás, odporúčame Vám ich navštíviť v daných územiach. Pri návšteve národných parkov sa oboznámte aj s návštevnými poriadkami, ktoré vymedzujú jednotlivé aktivity a oblasti určené v rámci území, aj pre aktuálne ročné obdobie.

Nájdete ich tu:

Tatranský národný park https://www.tatryportal.sk/tanap-tatransky-narodny-park/

NP Nízke Tatry http://napant.sopsr.sk/pre-navstevnikov/navstevny-poriadok/

NP Veľká Fatra http://npvelkafatra.sopsr.sk/navstevny-poriadok/

NP Malá Fatra http://npmalafatra.sopsr.sk/navstevnici/navstevny-poriadok/

NP Poloniny http://nppoloniny.sopsr.sk/navstevnici/navstevny-poriadok/

NP Muránska planina http://npmuranskaplanina.sopsr.sk/navstevnici/navstevny-poriadok/

NP Pieniny http://pienap.sopsr.sk/navstevny-poriadok/

NP Slovenský raj http://npslovenskyraj.sopsr.sk/navstevny-poriadok/

NP Slovenský kras http://npslovenskykras.sopsr.sk/navstevnici/navstevny-poriadok/

Svoje fotografie posielajte od 20.2.2020 do 20.3.2020 na e-mail: sutaz@sopsr.sk .

Výhercu súťaže čaká hodnotná cena.

Pravidlá súťaže

Do súťaže sa zapojíte tak, že nám pošlete staré historické fotky po Vašich predkoch, ktorí sú odfotení na chránených územiach, v jaskyniach, na turistických chodníkoch a pod. Zároveň nám odfotíte a pošlete fotky zo súčasnosti z toho istého miesta, ako je historická fotka.

  • Súťaž je určená pre všetky vekové kategórie.
  • Každý súťažiaci môže do súťaže zaslať max. 2 fotografie (jednu historickú a jednu súčasnú).
  • Vlastnú fotografiu odfoťte fotoaparátom, telefónom či iným mobilným zariadením, historickú fotografiu zašlite vo formáte JPEG preskenovanú.
  • Fotky zašlite do súťaže elektronicky v JPEG formáte v min. rozmere 1920 x 1080 px, max 5 MB.
  • K fotografii pridajte výstižný názov, ako aj názov lokality a meno autora.
  • Fotografiu zašlite na e-mail adresu: sutaz@sopsr.sk.
  • Fotosúťaž začína dňa 20.2.2020 do 20.3.2020.
  • Odoslaním e-mailu s prezentáciou, súhlasíte so spracovaním osobných údajov [pozri pdf].

Vyhodnotenie

  • Hodnotenie súťaže bude prebiehať za účasti komisie zloženej z odborných pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR. Naša odborná porota si bude všímať originalitu snímky a prezentáciu myšlienky z hľadiska témy.
  • Víťaz bude vyhlásený v mesiaci marec 2020 prostredníctvom facebooku https://www.facebook.com/sopsr.sk/, ale aj na našej webovej stránke http://www.sopsr.sk/web/

Autor: ŠOP SR, BB