4. júla 2019

Záchranná akcia JASTRAB

V stredu 26. júna vo večerných hodinách nahlásil lesný robotník Správe CHKO Východné Karpaty (ďalej CHKO) nález malého dravca neďaleko […]