Príprava na prílet bocianov v Laboreckej vrchovine

Príprava na prílet bocianov v Laboreckej vrchovine

Mesiac marec je už neodmysliteľne spojený s príletom bocianov na územie Slovenska.  Pred tým, ako bociany šťastne dorazia na svoje hniezdiska v Laboreckej vrchovine,  ktorým sú verné niekoľko rokov aj desaťročí, je nevyhnutné vykonať technické úpravy samotných hniezd. Úpravy spočívajú v odľahčovaní hniezdnych podložiek, ale aj prekladaní hniezd z elektrických stĺpov na samostatné podložky v spolupráci s Východoslovenskou distribučnou a. s. Ak už došlo v dôsledku preťaženia hniezda  k pádu celého hniezda je nevyhnutné hniezdo obnoviť. Na tento účel Správa CHKO Východné Karpaty zaobstarala 8 nových hniezdnych podložiek, ktoré budú osadené v priebehu prvých marcových dní na vybrané miesta. Šanca znovuobsadenia hniezda po osadení náhradnej podložky sa zvyšuje, ak je na hniezde už časť materiálu.

Pre účel zhotovenia výpletu hniezdnej podložky a tiež symbolického zahájenia Ekovýchovného programu Bocian 2024 si Správa CHKO privolala na pomoc žiakov zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach. V doobedňajčích hodinách žiaci 5. ročníka šikovne vyplietli vŕbovými prútmi tri podložky,  ktoré budú v priebehu 2 dní odvezené priamo na miesto osadenia ako náhrada za spadnuté hniezda na samostatných stĺpoch.

Týmto by sme chceli šikovným žiakom vysloviť veľké poďakovanie za ich pomoc. V prácach na úpravách hniezd bude správa CHKO pokračovať až do príletu bocianov. Celkovo je v pláne odľahčiť od prebytočného materiálu takmer 30 hniezd.

Ako prebieha monitoring bociana bieleho v územnej pôsobnosti Správy CHKO Východné Karpaty si môžete prečítať v jednom z našich starších článkov https://chkovychodnekarpaty.sopsr.sk/monitoring-bociana-bieleho-2018/

Viac informácií o bocianoch nájdete na stránke www.bociany.sk

Facebook ZŠ Komenského v Medzilaborciach: https://www.facebook.com/photo?fbid=809343657670623&set=pcb.809344701003852

Text a foto: Ing. Anna Macková