4. októbra 2018

Spustenie kontrol systému triedeného zberu

Od 1. októbra môžu spoločnosti, ktorých obaly a neobaly z výrobkov končia v komunálnom odpade, zmeniť organizáciu zodpovednosti výrobcov (OZV). Teda spoločnosť, ktorá […]