6. marca 2019

Výkon strážnej služby v Brekovskej jaskyni

ŠOP SR, Správa CHKO Východné Karpaty zabezpečuje vo svojej územnej pôsobnosti výkon strážnej služby prostredníctvom členov stráže prírody. Medzi povinnosti […]
28. februára 2019

Z Habury do Hradca Králové

Drevené chrámy patria medzi najväčšie poklady a skvosty umenia a náboženstva na Slovensku. Inak tomu nie je ani v obci […]
15. februára 2019

Nové číslo vedeckého časopisu Ochrana prírody

Práve vyšlo nové číslo vedeckého  časopisu „OCHRANA PRÍRODY“ zameraného  na publikovanie vedeckých a odborných prác, recenzií a krátkych správ z ochrany prírody […]
1. februára 2019

Svetový deň mokradí

V sobotu druhého februára si pripomíname Svetový deň mokradí. Práve mokrade sú kľúčom k riešeniu dopadov zmeny klímy. Tohtoročnou hlavnou témou Svetového dňa […]
21. januára 2019

Večernica pestrá – nový obyvateľ chovnej stanice

V uplynulých dňoch do našej chovnej stanice pri Medzilaborciach pribudol nový obyvateľ – večernica pestrá (Vespertilio murinus). Jedná sa o […]