Čistenie kostola v Čičave

Objekt priateľský k netopierom

Počas uplynulých dní sa stretla skupina pracovníkov a dobrovoľníkov v obci Čičava, aby vyčistili povalu gréckokatolíckeho kostola od netopierieho trusu (tzv. guána). Povalu kostola v obci Čičava obýva v letnom období reprodukčná kolónia netopiera veľkého. Podľa doterajších poznatkov je to  3 najväčšia kolónia tohto druhu na Slovensku.

Netopiere sú jednými z najpomalšie sa rozmnožujúcich cicavcov. Väčšina druhov rodí len jedno mláďa ročne, a aj to nemusí byť každý rok. Netopieria matka si aj v početnej kolónii nájde svoje mláďa podľa jeho unikátneho hlasu a pachu.

LETNÉ ÚKRYTY SLÚŽIA NETOPIEROM PREDOVŠETKÝM NA REPRODUKCIU

 NETOPIERE SI VYBERAJÚ MIESTO PODĽA TEPLOTY

Priestranné podkrovia poskytujú tiež pestrejšie mikroklimatické podmienky. Teplota v podkroviach býva rôzna. Priamo pod strechou môže byť aj o 10 °C vyššia – tam netopiere visia, keď je vonku chladno. V čase horúčav sa presúvajú do nižších častí podkrovia a chladia sa na kamenných múroch. Majú tak ideálne podmienky pre starostlivosť o mláďatá, ktoré v prvých dňoch života ešte nedokážu regulovať telesnú teplotu.

Netopier veľký je jedným z našich najväčších druhov netopierov. Jeho rozpätie krídel je až 40 cm a hmotnosť dosahuje až 40 g. Vytvára početné kolónie až niekoľko tisíc jedincov na jednom podkroví, kde sa v podmienkach strednej Európy rozmnožuje. Zimuje v podzemí pri teplote cca 6-8 °C. Na zimoviská migruje aj do 200 kilometrov. Má zaujímavú lovnú stratégiu. Loví v otvorených lesoch, kde počúva zvuky hmyzu lezúceho v hrabanke. Keď zaznamená väčší hmyz, pristane a korisť – hlavne bystrušky a väčšie chrobáky naháňa na zemi. Vylieta z úkrytu približne 20 min. po západe slnka. Netopiere majú význam v prírode hlavne kvôli regulácii populácií hmyzu. Všetky druhy netopierov sú zákonom chránené, spoločenská hodnota netopiera veľkého je 1000€.

Povalu kostola v Čičave využíva v letných mesiacoch samičia kolónia o veľkosti cca 1300 jedincov. Pod kolóniou sa za 4 roky (od posledného čistenia v roku 2018) nahromadila veľká vrstva netopierieho trusu. Za pomoci pracovníkov projektu BAT4MAN a dobrovoľníkov z radov členov Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku, zástupcov RCOP Prešov a CHKO Východné Karpaty ako aj miestnych obyvateľov sa podarilo povalu kostola vyčistiť a tak zabezpečiť podmienky na ďalšiu existenciu tejto významnej kolónie.  Spolu sme z povaly vyniesli 35 vriec guána, ktoré môžu miestni obyvatelia využiť ako vynikajúce hnojivo do záhradiek.

Správcovi sme udelili ďakovnú prezentačnú plaketu „Objekt priateľský k netopierom“, ktorá bude zdobiť fasádu kostola a informovať verejnosť o výskyte netopierov v podkroví. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným a zvlášť správcovi farnosti, ktorý sprístupnil kostol v čase blížiacich sa dušičkových  sviatkov.

Aktivity boli finančne podporené projektom BAT4MAN-HUSKROUA/1702/6.1/0021.

Zdroj:

https://bat4man.netopiere.sk/

https://bat4man.netopiere.sk/aktuality/aktualne-prebieha-cistenie-letnych-ukrytov.html

https://netopiere.sk/sk/article/cicava_guano_cistenie_2018.html

Text: Mgr. Denisa Löbbová, Ing. Anna Macková

Foto: Mgr. Denisa Löbbová, Ing. Anna Macková