21. januára 2019

Večernica pestrá – nový obyvateľ chovnej stanice

V uplynulých dňoch do našej chovnej stanice pri Medzilaborciach pribudol nový obyvateľ – večernica pestrá (Vespertilio murinus). Jedná sa o […]
7. decembra 2018

Palotská jedlina – miesto nedotknuté človekom

Medzi neoddeliteľnú súčasť činnosti Správy CHKO Východné Karpaty patrí aj výkon štátneho dozoru a strážnej služby, ktorú zabezpečujú jej odborní […]
7. septembra 2018

Vlakom cez Východné Karpaty

Trať prvej uhorsko-halíčskej železnice z Michalian cez Medzilaborce do Přemyslu prekonáva hrebeň Východných Karpát 416 metrov dlhým dvojkoľajným tunelom, pomenovaným podľa neďalekej […]