8. októbra 2018

XV Noc netopierov v Czarnorzekach

Dňa 5. októbra 2018 sa pracovníci Správy CHKO Východné Karpaty zúčastnili zahraničnej  pracovnej  cesty v Poľskej republike. Pracovná cesta  bola realizovaná […]