XV Noc netopierov v Czarnorzekach

Dňa 5. októbra 2018 sa pracovníci Správy CHKO Východné Karpaty zúčastnili zahraničnej  pracovnej  cesty v Poľskej republike. Pracovná cesta  bola realizovaná na základe aktívnej cezhraničnej bilaterálnej spolupráce uzatvorenej medzi Správou CHKO Východné Karpaty a Zespólom Karpackich Parków Krajobrazowych (ZKPK)  so sídlom v Dukle.

V Dome Ludowym v Czarnorzekach sa uskutočnila v poradí 15. Noc netopierov, ktorá bola spojená s medzinárodnou konferenciou s názvom “Ľudská zodpovednosť za prežitie netopierov. Správa CHKO Východné Karpaty sa zúčastnila v poradí už tretieho ročníka. Konferenciu viedol prof. dr hab. Bronisław W. Wołoszyn, zakladateľ chiropterologického informačného centra Poľskej akadémie vied v Krakove.

Na konferencii vystúpila aj naša kolegyňa Anna Macková s témou “Netopiere Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty”. Ďalej to boli Dr. Grzegorz Kłys z Univerzity v Opole, prof. Edoardo Vernier z Talianska, Dr. Katarzyna Misiełak z RDSF v Krosne. Počas konferencie boli hostia ocenení krištáľovými medailami “Priateľ netopierov”.

V popoludňajších hodinách pokračovala Noc netopierov vzdelávacím stretnutím s mladými ľuďmi, učiteľmi a priateľmi netopierov. Počas stretnutia bola otvorená výstava umeleckých diel a následne aj vyhodnotená súťaž “Svet netopierov”. Po odovzdaní ocenení pokračoval program neďaleko Czarnorzeck v Czarnorzecko – Strzyzowskom Parku Krajobrazowom. Prezreli sme si štôlňu – Sztolni nad Czaja. Po návšteve štôlne nasledovala panelová diskusia a individuálne rozhovory. 15. ročník Noci netopierov bol organizovaný za účasti mnohých inštitúcií: Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Gmina Korczyna, Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie a Štátnych lesov PL.

Zdroj: http://www.parkikrosno.pl/474-strona-glowna/27554-aktualnosci/28185-xv-noc-nietoperzy.html

Foto: Ing. Anna Macková