7. decembra 2018

Palotská jedlina – miesto nedotknuté človekom

Medzi neoddeliteľnú súčasť činnosti Správy CHKO Východné Karpaty patrí aj výkon štátneho dozoru a strážnej služby, ktorú zabezpečujú jej odborní […]