Náučný chodník Humenský Sokol

Pohľad na časť NPR Humenský Sokol od lokality Podskalka

Náučný chodník Humenský Sokol môžete nájsť v Humenských vrchoch, v Národnej prírodnej rezervácií (ďalej len NPR) Humenský Sokol vo vzdialenosti asi 2 km južne od mesta Humenné. Národná prírodná rezervácia sa rozprestiera v katastroch obcí Humenné, Ptičie, Chlmec a Jasenov. Rezervácia bola vyhlásená v roku 1980. Spoločenstvá drieňových dúbrav, zvlášť typy s dubom plstnatým a kamienkou modropurpurovou, patria k najteplomilnejším suchoznášajúcim na východnom Slovensku. Výskyt duba plstnatého v NPR Humenský Sokol predstavuje severnú hranicu svojho európskeho areálu rozšírenia. Pod hlavným hrebeňom prechádza drieňová dúbrava do skalnej lesostepi. Súčasťou územia sú aj vápenaté pieskovcové zlepence a jaskyne. Územie, ktorým chodník prechádza patrí do súvislej európskej sústavy chránených území (tzv. Natura 2000). V NPR Humenský Sokol platí podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny tretí až piaty stupeň územnej ochrany.

Mackova

Pohľad na NPR Humenský Sokol zo západu

V roku 1993 vznikol náučný chodník s prírodovedným a ochranárskym zameraním. Má desať stanovíšť, o ktorých je písané len na začiatku, ďalej sú len označené číslom pri značke chodníka. Pre jeho plnohodnotné absolvovanie je potrebný sprievodca osobný alebo textový POZRI TU .

Trasu tvorí uzatvorený okruh o celkovej dĺžke 3,5 km. Náučný chodník vedie na vyhliadku Červená skala, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 447 m. Celková prehliadka chodníka trvá približne 3 hodiny.

Vyhliadka z Červenej skaly

Chodník je možné navštíviť v každom ročnom období, s výnimkou daždivého počasia, kedy hrozí poškodenie telesa chodníka z dôvodu jeho premočenia – hrozba úrazu pri pošmyknutí.

Trasa chodníka sa nesmie svojvoľne skracovať. Na svahu návštevníci nesmú uvoľňovať skaly a do hrebeňovej časti je odporúčané vstupovať v skupine s maximálnym počtom 20 osôb.

Na trase náučného chodníka Humenský Sokol sa nachádza aj jaskyňa Dúpna. Tento geomorfologický výtvor predstavuje pozoruhodnú dutinu v karbonátových zlepencoch centrálno-karpatského paleogénu. Jaskyňu tvorí jediná sieň s pôdorysom 20 x 17 metrov. Vchod do nej tvorí mohutný portál s výškou približne päť metrov. Rovné dno tvorí prašný sediment, ktorého významnou súčasťou je istotne i vyvetraný vápnitý matrix (tmel). Vírivou činnosťou vody vznikli v strope jaskyne dutinky nazývané aj “obrie hrnce”. Jaskyňa je verejnosti neprístupná.

Mgr. M. Šepela

Bočný pohľad na jaskyňu Dúpna

Zdroj:

https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/20879554/sucastou-humenskeho-sokola-je-aj-jaskyna-dupna.html

http://www.spoznaj.eu/humensky-sokol-vylet

https://hiking.sk/hk/ar/4158/hrad_brekov_a_npr_humensky_sokol.html