Aktuality

7. mája 2019
Autor: Macková A.

Správa CHKO Východné Karpaty si pripomína 100 rokov ochrany prírody na Slovensku

História štátnej ochrany prírody sa začala písať 20. októbra 1919, kedy československý minister pre správu Slovenska Vavro Šrobár, podpísal nariadenie pre vznik […]
25. apríla 2019

Vyčistime si Vydranku – pozvánka

V roku 2019 si čistenie vodného toku Vydranka zaradila Správa CHKO Východné Karpaty (ďalej správa CHKO) ako jednu z úloh, ktoré […]
17. apríla 2019

Čierny tulipán Východných Karpát

Čemerica purpurová je vzácna rastlina, karpatský – dácky subendemit, ktorej ojedinelý výskyt na Slovensku predstavuje severozápadnú hranicu jej celkového rozšírenia. […]
10. apríla 2019

Poniklec veľkokvetý – symbol jari

V jarných mesiacoch prebieha v územnej pôsobnosti CHKO Východné Karpaty (ďalej CHKO) monitoring chráneného druhu poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis). Druh patrí do […]
29. marca 2019

Žabie taxi 2019 na Brestovských rybníkoch pri Humennom začína !

Žabie taxi realizované Správou CHKO Východné Karpaty je jedinečná príležitosť ako upriamiť pozornosť detí, ale aj dospelých na javy odohrávajúce […]