Zima a sťahovavé vtáctvo – otázky a odpovede

vrchárka modrá (Prunella modularis)_foto: Mikiara Š.

  1. Aké druhy sťahovavých vtákov sa k nám už vrátili?

Medzi Udavským a Ľubišou boli dňa 19.3.2018  nahlásené bociany biele ktoré sa k nám už vrátili. Pravdepodobne však nešlo o páry viazané na túto lokalitu, keďže po dvoch dňoch už bociany pozorované neboli. V oblasti Laboreckej vrchoviny boli už zaznamenané cibíky chochlaté ktoré po príleve arktického vzduchu tiahli opäť na juh. Zimou trpia aj žltochvost domový, trasochvost biely a horský a tiež škovránky, škorce ktorých návrat bol už zaznamenaný.

  1. Čo im hrozí v týchto mrazoch?

Situácia je vážna nakoľko touto zimou trpia druhy ktorých potravou je hmyz, jeho larvy a kukly, poprípade chrobáky, dvojkrídlovce, slimáky. Tento druh potravy je pre druhy ktoré k nám doleteli v čase ochladenia a mínusových teplôt nedostupný. Dňa 19.3.2018 v doobedňajších hodinách k nám žiaci materskej škôlky v Medzilaborciach doniesli zoslabnutého a vyhladovaného pŕhľaviara čiernohlavého (foto v prílohe). Jedinec asi po pol hodine uhynul. Tu už sme pomôcť nestihli. Pŕhľaviare sa na hmyz špecializujú a na iný druh potravy sa preorientovať nedokážu. Dňa 21.3 2018 bol v obci Jasenov nahlásený úhyn niekoľkých kusov drozdov (drozd plavý, čierny a čvíkotavý). Drozdy ako bobuľožravce sa v dôsledku nedostatku potravy začali kŕmiť na dráči obyčajnom, ktorý za bežných okolností nepatrí do ich jedálnička. Takmer všetky časti rastliny obsahujú alkaloidy, ktoré v malom množstve nevyvolávajú otravu ale vo väčších dávkach dráždia nervový systém môžu spôsobiť ochrnutie dýchacích centier a smrť. Drozdy zrejme nenašli inú vhodnú potravu a tak sa kŕmili na dráči. Tento krík je často využívaný v záhradách ako okrasná drevina.

  1. Ako by im ľudia mohli pomôcť?

Telefonujúci sa často pýtajú  ako je možné navrátilcom pomôcť. Pokiaľ nebude možné nahlásené zoslabnuté jedince v ojedinelých prípadoch  odchytiť a na čas dokrmovať bude mrazivé počasie pre ne fatálne. Fakt že príde prudké ochladenie zvestovali vtáčatá na kŕmidlách pri Správe CHKO VK v Medzilaborciach celý minulý týždeň. Vo veľkých množstvách sa prichádzali kŕmiť na slnečnici stehlíky zelené, pestré,  čečetavé, čížavé, glezg obyčajný, pinka lesná, dokonca aj pinka severská sa objavila pričom celú zimu na kŕmidlách zaznamenaná nebola. Z ďalších druhov sýkorka veľká, belasá, uhliarka, čiernohlavá.  Zaznamenávali sme veľké kŕdle vrabcov domových a poľných. Na jablká sa prišiel dokrmovať drozd čierny.

Druhy vtákov ktoré k nám už doleteli ale aj druhy zimujúce u nás zima zaskočila a vo väčších kŕdľoch sa tieto koncentrujú v týchto dňoch pri cestách alebo v blízkosti ľudských obydlí. Keďže niektoré jedince sú zoslabnuté nedokážu tak rýchlo reagovať a ujsť v prípade nebezpečenstva ktoré im hrozí na cestách a stávajú sa obeťou kolízie s dopravným prostriedkom.

Druhom vtákov zimujúcim u nás je možné pomôcť prikrmovaním. Tým druhom ktoré k nám už doleteli a ktorých potravou je výlučne hmyz vieme pomôcť len v ojedinelých prípadoch.

Text a foto: Ing. Macková Anna