Zachraňovali sme myšiarky ušaté

mladé myšiarky ušaté z Koškoviec v provizórnom hniezde

mláďatá myšiarky ušatej z Ľubiše

Najčastejšou sovou ktorú môžeme stretnúť v našich sídlách je myšiarka ušatá (Asio otus). Charakteristickým znakom myšiarky ušatej sú jej ušká vďaka ktorým si ju ľudia častokrát mýlia s výrom skalným (Bubo bubo). Myšiarka v porovnaní s výrom je oveľa menšia a v našich mestách sa výr nezvykne vyskytovať. Tak ako väčšina sov ani myšiarky ušaté si vlastné hniezda nestavajú, ale obsadzuje opustené hniezda strák, krkavcov, vrán prípadne hniezda dravcov . V prípade nedostatku hniezd dokážu zahniezdiť aj na zemi. Ako väčšina sov aj mladé myšiarky ušaté veľmi skoro opúšťajú svoje hniezdo a odsedávajú na konároch v jeho blízkosti častokrát ešte v prachovom perí.

mladá myšiarka ušatá z Centra sociálnych služieb GARDEN, s proviantom od ŠOP SR pred vypustením

Nezriedka sa stáva, že takéto mladé sovy spadnú resp. zletia až na zem. Správa CHKO Východné Karpaty každoročne eviduje niekoľko hlásení o takto vypadnutých sovách ktorých sa ľudia požadujú postarať, pričom prevažne stačí takúto sovu vyložiť na najbližší konár alebo strechu, aby sa k nej nedostali rôzny potencionálny predátory ako je mačka, pes, líška a pod. Mladá sovička sa dokáže za pomoci svojej matky vyškrabať naspať ku hniezdu. Mladé myšiarky dokážu poletovať už po 3 týždňoch od vyhladnutia.

Takú mladú myšiarku ušatú sme riešili aj 5.6.2020 v areáli  Centra sociálnych služieb GARDEN Humenné. Sovička bola v poriadku, stačilo ju len vyložiť na najvyšší možný konár hniezdneho stromu.

mladé myšiarky ušaté z Koškoviec v provizórnom hniezde

Nakoľko však v areáli centra je viacero smrekov a borovíc ktoré myšiarky pri výbere hniezda preferujú, nebolo možno určiť na ktorom strome sa hniezdo nachádza, prípadne na ktorom strome je možné pozorovať dospelú sovu v typickej strnulej polohe ako stráži svoje mladé. Napriek tomu si rodičia našli cestu k svojmu potomku, respektíve sovička si našla cestu k ním.

mama sova s mláďaťom ktoré z hniezda nevypadlo z Koškoviec v čase dokladania vypadnutých mladých do provizórneho hniezda

Komplikovanejšie to ale bolo pri vypadnutých mláďatách myšiarky ušatej v obci Koškovce, kde postupne vypadli 3 zo 4 mladých sov. Vyloženie na najvyšší konár nepomohlo nakoľko sovy boli príliš malé a nedokázali poriadne odsedávať na konároch a navyše im stále hrozilo podchladenie. Správa CHKO Východné Karpaty sovičky na necelý týždeň odobrala, vykŕmila a na najvyššom možnom konári kde pracovník Správy CHKO dokázal vyliezť, sa postavilo provizórne hniezdo, kde mladé myšiarky boli doložené. Ich mama o ne ihneď prejavila záujem. Obe sovičky sa napokon postupne samé vrátili k ďalšiemu súrodencovi do pôvodného hniezda.

uhynutý rodičia myšiarok ušatých v Ľubiši

Smutnejší prípad sa stal 27.5.2020 v Ľubiši, kde na elektrickom vedení zahynuli naraz obaja rodičia 3 mladých myšiarok. Bolo potrebné počkať niekoľko dní aby sa mláďatá oslabili a neboli pri odchyte tak aktívne.

mláďatá myšiarky ušatej z Ľubiše

Medzitým mláďatá na hniezdnom strome strážili miestny obyvatelia a o situácií priebežne informovali Správu CHKO Východné Karpaty. O dva dni starosta obce Ľubiša zaistil plošinu a z hniezda sa podarilo odobrať 2 mladé myšiarky ušaté. Tretia zletela na vedľajší orech, takže na rad prišiel aj predlžený podberák starostu. Nakoniec sa podarilo odchytiť aj tretiu sovičku. Všetky tri sovy skončili v Chovnej stanici pri Správe CHKO Východné Karpaty v Medzilaborciach, kde ich postupne vykrmujeme aby boli pripravené na skoré vypustenie k adoptívnym rodičom v Koškovciach. Pridajú sa tak k trom pôvodným mladým myšiarkám.

Text a foto: Mgr. Martin Šepeľa