Žabie taxi 2019 na Brestovských rybníkoch pri Humennom začína !

Žabie taxi 2019 na Brestovských rybníkoch pri Humennom začína !

Žabie taxi realizované Správou CHKO Východné Karpaty je jedinečná príležitosť ako upriamiť pozornosť detí, ale aj dospelých na javy odohrávajúce sa v prírode počas jednotlivých ročných období. Deti sa v škole síce naučia veľa teoretických vecí, ale chýba prepojenie s realitou a tým, čo sa deje vonku.

Brestovské rybníky už 15 rokov dávajú možnosť žiakom z blízkeho mesta Humenné ale aj okolitých dedín učiť sa priamo v prírode.

Transferu  predchádza príprava v teréne v podobe osadenia fóliových zábran. Zábrany pre obojživelníky postavili pracovníci CHKO už 12. – 13.3.2019.

Fólie slúžia ako zábrana pre tie druhy obojživelníkov, ktoré tiahnu z miesta zimovania – lesa – na miesto rozmnožovania, ktorým sú rybníky. Fólia je upevnená pomocou drevených kolíkov a zapustená je 20 cm do zeme  na oboch stranách cesty, aby samčeky, ktoré tiahnu o niečo skôr, aj po prenesení do rybníkov nevychádzali znova na cestu. Cesta predstavuje prekážku, ktorú sú skokany a ropuchy nútené každoročne prekonávať, ak sa chcú dostať k vode s cieľom naklásť svoje vajíčka do vody. Ropucha bradavičnatá tiahne na lokality rozmnožovania masovo. Pred nebezpečenstvom nedokáže rýchlo uniknúť, keďže má kratšie nohy ako skokan.

Teoretická príprava pre školy prebieha na školách v priebehu marca.

Teoretická časť programu so ZŠ Jana Svermu Humenné

V roku 2019 sa do programu zapojilo 5 škôl. ZŠ Jána Švermu,  ZŠ Pugačevova, ZŠ Hrnčiarska z Humenného, ZŠ Koškovce, a na pomoc prídu tiež žiaci ZŠ Čičava z okr. Vranov nad Topľou

Výber žiakov realizuje škola a pre realizáciu programu sa osvedčila 15-členná skupina z jednej školy. Teoretická časť je rozdelená na samoštúdium a následne počas stretnutí s pracovníkmi Správy CHKO si svoje poznatky o obojživelníkoch žiaci prehlbujú v rámci vyučovacieho procesu formou prezentácie a kontrolných otázok. V rámci  pracovných úloh, ktoré sú súčasťou programu, sa žiaci naučia rozoznávať obojživelníky  už podľa vajíčok, vývojových štádií a anatomických znakov pri dospelých jedincoch. Oboznámia sa s hlasovými prejavmi druhov žiab žijúcich v SR, ale aj s ich prirodzenými biotopmi a nástrahami, ktoré im v nich hrozia. Dozvedia sa, aký je význam obojživelníkov v prírode. Na konci teoretickej časti žiaci zvládajú odpovede na otázky:  aký je vývinový cyklus obojživelníkov, ktoré podmienky ovplyvňujú migráciu obojživelníkov, aké typy migrácií poznáme, ako a kde obojživelníky zimujú a čím sa živia, alebo ako môžu obojživelníkom pomôcť oni sami. Overiť si ich správnosť potom môžu počas terénnej časti programu.

Terénna časť sa teší veľkej obľube u žiakov, pretože v prírode nie je nič isté. Nečakané situácie ako počty prenesených jedincov obojživelníkov, pozorovania okolia, náhla zmena počasia a očakávania toho, čo kto objaví, drží deti v napätí a na chvíľu sa tak počas transferu stávajú výskumníkmi.

Terénna časť programu vždy závisí od vývoja počasia. Koordinátor vybranej skupiny žiakov v škole, na základe pokynov S – CHKO VK, informuje o stave v teréne.  Presun žiakov do lokality realizuje samotná škola. Úlohou žiakov po príchode je oboznámiť sa s lokalitou a následne sa zúčastniť na transfere (prenose) obojživelníkov cez cestu do rybníka pod vedením pracovníkov S – CHKO VK a pod dozorom pedagógov. Na túto terénnu časť sa žiaci vždy veľmi tešia a jej neodmysliteľnou časťou je aj prítomnosť médií.

Program sa však pre žiakov nekončí praktickou časťou, ich úlohou je spracovanie záznamu z terénu. V terénnom zápisníku je potrebné vyplniť základné údaje: meno pozorovateľa, názov lokality, dátum, čas, počasie, teplotu vzduchu a vody, druhy a počty prenesených jedincov. Tieto údaje si žiaci zaznamenajú ešte v deň transferu.

Iné pozorovania si žiaci spracujú sami v škole alebo doma. Terénne zápisníky vyhodnocuje Správa CHKO VK a tri najlepšie odmení vecnou cenou. Na záver každý žiak, ktorý sa zúčastnil na teoretickej a praktickej časti, spracoval a odovzdal zápisník pozorovateľa, dostane od Správy CHKO VK diplom ako poďakovanie.

Migrácia obojživelníkov v minulom roku začala  31.3. a trvala do 9.4.  Hlavný ťah vystihli žiaci zo ,,švermovky,, keď 6.4 v priebehu dopoludnia preniesli rekordných 7370 ropúch bradavičnatých. V roku 2018 bolo prenesených celkovo 17 571 jedincov ropuchy bradavičnatej

…na Brestovských rybníkoch sa počas teplých jarných víkendov neobjavia len migrujúce obojživelníky.  Rybníky lákajú vášnivých rybárov ale tiež  širokú verejnosť na prechádzku. Veľa návštevníkov sa na lokalitu privezie autom. Príjazdovú hrádzu a parkovisko Správa CHKO nedokáže ošetriť zábranami a ropuchy tak hynú pod kolesami áut.

Prosíme motoristov aby od 1.4 – 14.4.2019 obmedzili príjazd k Brestovským rybníkom  nakoľko v tom čase bude prebiehať migrácia vyše 17 tisícovej kolónie

ropúch bradavičnatých.

Ďakujeme.

Text a foto: Ing. Anna Macková