Z dôvodu núdzového stavu nahlasujte zraneného živočícha priamo záchrannému zariadeniu

Z dôvodu núdzového stavu nahlasujte zraneného živočícha priamo záchrannému zariadeniu

Štátna ochrana prírody SR, v súvislosti s aktuálnou situáciou šírenia vírusu COVID-19, vyzýva občanov, aby v prípade nálezu zraneného/hendikepovaného živočícha obmedzili volania na číslo 112 a kontaktovali priamo záchranné zariadenie Správy CHKO Východné Karpaty: +421 911 316 637

Rozdelenie záchranných zariadení podľa kompetencií ŠOP SR

Sieť záchranných zariadení pre choré, zranené, poškodené alebo uhynuté chránené druhy živočíchov (hendikepované živočíchy) na území Slovenskej republiky je aktuálne pokrytá 25 zariadeniami na záchranu chránených druhov živočíchov, z toho 20 je štátnych a 5 neštátnych. Štátna ochrana prírody SR zabezpečuje starostlivosť o choré, zranené alebo poškodené chránené druhy živočíchov prostredníctvom prevádzkovania sústavy záchranných zariadení (14 chovných a 4 rehabilitačné stanice), zabezpečuje odber a prevoz nahlásených hendikepovaných živočíchov, uhrádza výdavky spojené so starostlivosťou, prijíma oznámenia o nájdených chránených živočíchoch, určuje nakladanie s nimi, vedie evidenciu v zmysle platných právnych predpisov.

Viac informácií o tom, ako postupovať pri nájdení a záchrane zraneného živočícha nájdete v časti  Zranený živočích a čo s ním.