Veveričky sú už na slobode

O veveričkách v chovnej stanici (CHS) v Medzilaborciach sme informovali už dávnejšie. Reportáž o príchode prvých veveričiek nájdete na tomto odkaze: https://www.facebook.com/velasovatvjoj/videos/vb.407225742722085/1529661447145170/?type=2&theater

Teraz ale nadišiel čas ich vypustenia do voľnej prírody. Pre krátke pripomenutie a bilancovanie, v roku 2018 sme mali v dočasnej opatere 6 malých veveričiek, ktoré boli do Medzilaboriec dopravované z rôznych kútov východného Slovenska. Vo všetkých prípadoch išlo o nesamostatné opustené mláďatá. Posledná šiesta veverička bola prijatá do CHS 15. júna.

Do voľnej prírody sa podarilo úspešne vypustiť len 5 veveričiek. Jedna veverička náhle zo dňa na deň uhynula.  Pitva preukázala prítomnosť coccidiozy, besnota nebola potvrdená. Všetkých 5 veveričiek bolo okamžite preliečených podaním  Sulfacoxu do vody a podľa veterinárnych predpisov boli jedince v stanovenom čase pozorované.

Najskôr boli začiatkom júla vypustené tri veveričky a zvyšné dve boli vypustené 15. augusta. Jedince sme rozdelili aby sme posledné veveríča nevypúšťali samotné.  Ideálnym vekom pre vypúšťanie veveričiek sú tri mesiace. V prírode ich v takom čase matka z teritória už vyženie. V tom čase by mali byť už geneticky pripravené fungovať samostatne. Ak sa počas držby vytvorilo silnejšie puto s človekom je potrebné čas vypúšťania predĺžiť o mesiac. Po skúsenostiach z roku 2017, kedy sa podarilo odchovať a úspešne vypustiť tiež 5 veveričiek sme v roku 2018 kontakt s veveričkami obmedzili len počas kojenia striekačkou. Po presune do veľkej vonkajšej voliéry sa len dve pokúšali o kontakt s človekom počas kŕmenia. Z toho dôvodu bola potrava podávaná prevažne v podvečer, kedy už boli veveričky zalezené v búdkach. Pre lepšiu predstavu dočasného domova veveričiek si môžete pozrieť v nižšie priloženom videu.

Nevyhnutnosťou bolo aby každá veverička mala vo voliére svoju vlastnú búdku. Veveričky boli vypúšťané spoločne na jednom vopred vytipovanom mieste. Teritorialita sa u mláďat prejaví až v dobe pohlavnej dospelosti cca v 8 mesiacoch. Do tej doby sa mláďatá aj po vypustení držia spolu a vzájomný kontakt im takto pomáha. Pri vypúšťaní je dôležité aby na mieste bola ľahko dostupná voda. Z toho dôvodu sme ako miesto vybrali lesný porast s malým potôčikom približne 1 km od obce. Na mieste vypustenia  bola  pre veveričky ponechaná potrava,  ktorú dostávali v zajatí a ktorá im na pád dní pomôže v procese osamostatňovania sa. Ideálne je aj na mieste vypúšťania osadené kŕmidlo špeciálne pre veveričky.

Samotné vypúšťanie prebieha tak, že sa pred zotmením uzatvorí pletivom búdka aj s veveričkou vo vnútri a takto sa prevezie na miesto vypustenia. Vypúšťanie na vybranom mieste prebieha takmer za tmy. Je to z toho dôvodu že veveričky zostanú aj po odstránení krytu v búdke. Všetky úkony spojené s vypúšťaním je potrebné vopred naplánovať a namieste čo najrýchlejšie a v tichosti zrealizovať a miesto opustiť. Jednoducho povedané veveričky sú prenesené do lesa aj s posteľou.

Text a foto: Ing. Anna Macková