Ukončenie roka v chovnej stanici pri Medzilaborciach

Ukončenie roka v chovnej stanici pri Medzilaborciach

Pracovníci ŠOP SR, Správy CHKO Východné Karpaty zabezpečujú počas celého roka starostlivosť o hendikepované chránené živočíchy. Záver roka pravidelne patrí sovám, predovšetkým sove dlhochovstej (Strix uralensis).

Sova dlhochvostá sa orientuje predovšetkým sluchom a zrakom. Loví korisť pohybujúcu sa len po zemi, pričom často využíva postriežku, na ktorej číha. Postriežkou sú pre ňu rôzne vyvýšené miesta v otvorenej krajine, respektíve  miesta z ktorých má dobrý prehlaď o najbližšom okolí. A práve takouto postriežkou sú aj stromy v okolí ciest, stĺpy elektrického vedenia alebo jej postačia tyče, ktoré osadia cestári aby vytýčili teleso cestnej komunikácie v hlbokom snehu. Následne sledujú cestu či cez ňu neprebehuje ich korisť, ktorá sa na samotnej ceste nemá kde schovať. Takáto stratégia lovu však prináša riziko kolízie s autami, kedy sa sovy vyplašia a vletia pre auto v tú najnevhodnejšiu chvíľu. Predpokladáme, že takúto skratku pri love využívajú predovšetkým mladé neskúsené sovy. Tieto kolízie sú často krát fatálne (našťastie len pre sovy), prípadne takto otrasené sovy končia na krajnici kde následne uhynú napr. na dehydratáciu alebo sa sami stanú korisťou iných dravcov. Niektoré takto zranené sovy však okoloidúci zachránia a skončia u nás v chovnej stanici. Ak nemajú vnútorné zranenia, majú tieto jedince šancu na vyliečenie a následné vypustenie do voľnej prírody. K takýmto kolíziám dochádza spravidla v podvečerných až večerných hodinách kedy sú sovy najviac aktívne.

Martin Šepeľa

sovy dlhochvosté v chovnej stanici pri Medzilaborciach

Prednedávnom takto skončili 2 z 3 sov dlhochvostých v chovnej stanici pri Medzilaborciach. Prvá sova bola nájdená na cesta II/559 v Čabinách. Sova je v súčasnosti v dobrej kondícií a v najbližších dňoch ju čaká vypustenie do voľnej prírody. Druhá bola nájdená pri  ceste I/74 pri Kamenici nad Cirochou. Zachránil ju neznámi nálezca v spolupráci so Správou NP Poloniny a MVDr. Juškom zo Sniny. Okrem klasických zranení spojených s otrasom má poškodené aj jedno oko, ktoré však bude možné vyliečiť. Tretia sova je už pomaly stálicou v našej chovnej stanici. Neskončila na čelnom skle žiadneho auta, ale na elektrickom vedení pričom prišla o jeden pazúr a spálila si lôžka koncových letiek na jednom krídle, čo si vyžaduje dlhšiu dobu rehabilitácie. Obdive sovy budú až do vyliečenia v opatere pracovníkov Správy CHKO Východné Karpaty. Dĺžku rehabilitácie odhadujeme na 3 mesiace.

V prípade, že sa Vám podarí nájsť zraneného chráneného živočícha neváhajte kontaktovať priamo Správu CHKO Východné Karpaty na pohotovostnom čísle +421 911 316 637, alebo sa obráťte na tel. číslo 112 a budete prepojený na príslušnú stanicu podľa kompetenčných území, prípadne môžete kontaktovať niektorého z pracovníkov Správy CHKO Východné Karpaty.

Na záver prajeme  našim “uralkám” v novom roku 2019 úspešný návrat do voľnej prírody a Vám ostatným, šťastné a pohodové prežitie vianočných sviatkov.

 

Text: Mgr. Martin Šepeľa

Foto: Mgr. Martin Šepeľa, Štefan Mikiara