10. januára 2020

Manažmentové práce ukončené

V  minulom roku sme Vám prezentovali jesennú očistu realizovanú na vybraných maloplošných chránených územiach v pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Východné […]
7. decembra 2018

Palotská jedlina – miesto nedotknuté človekom

Medzi neoddeliteľnú súčasť činnosti Správy CHKO Východné Karpaty patrí aj výkon štátneho dozoru a strážnej služby, ktorú zabezpečujú jej odborní […]
14. augusta 2018

Monitoring bociana bieleho 2018

ŠOP SR, Správa CHKO Východné Karpaty realizuje sčítanie bocianov bielych (Ciconia ciconia) spravidla od začiatku júla do jeho polovice. Mláďatá […]
10. augusta 2018

XLII Východoslovenský tábor ochrancov prírody v Zboji

V dňoch 30.7.-02.08.2018 sme sa zúčastnili XLII Východoslovenského tábora ochrancov prírody (ďalej len TOP) v obci Zboj v Národnom parku […]
28. mája 2018

Botanické skvosty mesiaca máj

Územná pôsobnosť Správy CHKO Východné Karpaty ukrýva veľa nádherných a fascinujúcich rastlinných druhov, medzi ktoré obzvlášť v máji bez pochýb patrí […]