4. júla 2018

Čas krúžkovania bocianov

Minulý týždeň prebiehalo v pôsobnosti Správy CHKO Východné Karpaty krúžkovanie tohtoročných mláďat bociana bieleho. Krúžkovanie, kontrola stavu a funkčnosti hniezd realizoval Dr. […]