Minulý týždeň prebiehalo v pôsobnosti Správy CHKO Východné Karpaty krúžkovanie tohtoročných mláďat bociana bieleho. Krúžkovanie, kontrola stavu a funkčnosti hniezd realizoval Dr. Miroslav Fulín v spolupráci s Východoslovenskou distribučnou a. s. (VSD), ktorá pre túto činnosť zabezpečila plošinu. Cieľom akcie bolo nielen krúžkovanie ale aj zhodnotenie potreby ochranných opatrení pre úspešný priebeh hniezdenia bocianov bielych na hniezdach.  

Kontrola hniezda v Hažíne nad Cirochou. Práve z tohto hniezda sa k nám do chovnej stanice v Medzilaborciach dostal prvý bocianik. Opätovné vloženie vyhodeného bocianika nebolo možné z dôvodu, že existoval predpoklad znovuvyhodenia.

Súčasťou akcie bolo aj vloženie dvoch tohtoročných mláďat do adoptívnych hniezd. Mláďatá boli z hniezd vyhodené rodičmi začiatkom júna, následne boli mláďatá dočasne umiestnené v chovnej stanici v Medzilaborciach. Malé bociany boli dokrmované necelý mesiac pracovníkmi Správy CHKO Východné Karpaty.

Malých bocianov si deti zo ZŠ  obzreli aj z blízka.

Žiaci mali možnosť vidieť ako sa zakladá krúžok na nohu mladého bociana, načo taký krúžok slúži, a dozvedeli sa veľa ďalších zaujímavých informácií o živote bociana

Po konzultácii s Dr. Miroslavom Fulínom boli v obci Kamenica nad Cirochou v deň krúžkovania vybrané dve potenciálne hniezda pre adopciu. Vložením mláďat do adoptívnych hniezd narastá možnosť  pripojenia sa bocianov po vyletení z hniezda k voľne žijúcim bocianom. Jedno mláďa bolo doložené do hniezda s tromi mladými pri základnej škole v Kamenici nad Cirochou, druhé mláďa bolo doložené do hniezda pri kaštieli, kde bolo len jedno mláďa.

Doloženie mladého bociana pri ZŠ mali možnosť sledovať v priamom prenose aj žiaci základnej školy.

V obci Kamenica nad Cirochou Správa CHKO Východné Karpaty eviduje celkovo 11 hniezd bociana bieleho. V rámci Slovenska je len päť obcí kde je bocianích hniezd viac ako desať. Celkovo bolo počas jedného dňa zakrúžkovaných 57 mladých bocianov na 21 hniezdach v okresoch Vranov nad Topľou a Humenné.

Mláďatá boli do hniezda doložené úspešne a sú naďalej pracovníkmi Správy CHKO Východné Karpaty monitorované.

V mesiaci júl čaká pracovníkov Správy CHKO Východné Karpaty ďalšia dôležitá úloha. V 128 obciach v rámci územnej pôsobnosti bude realizované sčítanie mladých bocianov na 178 aktívnych hniezdach bociana bieleho. V roku 2017 bolo sčítaním na hniezdach zistených 324 mláďat bociana. Výsledky sčítania ako aj jeho priebeh Vám prinesieme v ďalšom príspevku.

Text a foto: Ing. Anna Macková