Štartujeme 20. ročník Ekovýchovného programu Bocian

Štartujeme 20. ročník Ekovýchovného programu Bocian

V súčasnosti máme na Slovensku veľmi teplé jarné počasie a spolu s týmto teplým prúdením už je v plnom prúde rozbehnutá aj vtáčia migrácia. Hranice Slovenska už prekročili aj prvé bociany. Podľa údaju z SOS/BirdLife Slovensko bol bocian pozorovaný už 9. februára v Poprade. Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so ZO SZOPK Bocian s podporou Lichtenštajnskej nadácie štartuje v roku 2021 už jubilejný 20. ročník Ekovýchovného programu Bocian. Odborným garantom a autorom programu je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku. Na programe spolupracujeme s organizáciou SOS/BirdLife Slovensko. 

V TOMTO ROKU SA PROGRAM REALIZUJE V ŠTYROCH KATEGÓRIÁCH: 

  1. Pozorovanie vybraného hniezda bociana bieleho (do 30.9.2021) 
  2. Vedomostný kvíz o bocianovi (od 1.4. – Svetový deň vtáctva do 8.5.2021 – Svetový deň sťahovavého vtáctva) 
  3. Ochranársky čin pre bociana (od 22.4. – Svetový deň Zeme do 5.6.2021 – Svetový deň životného prostredia) 
  4. Kreatívne aktivity – BOCIANÍ KLUB (priebežne do 30.6. 2021) 

Ďalšie podrobné informácie k programu Bocian nájdete na webe:

http://skopvarin.sopsr.sk/startujeme-20-rocnik-ekovychovneho-programu-bocian/

https://www.facebook.com/skopvarin/

http://www.sopsr.sk/web/?cl=20749

Podrobný popis ďalších kategórii a podmienky ich účasti ako vedomostný kvíz o bocianovi, ochranársky čin pre bociana a Bocianí klub – kreatívne aktivity budeme postupne zverejňovať, informovať vás o nich. 

Sledujte Stránka Ekovýchovného programu Bocian 

Spracovala: Ing. Miriam Balciarová