V uplynulých dňoch zamestnanci Správy Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty využili príjemné jesenné počasie na výkon manažmentových opatrení na dvoch lokalitách slatinných lúk v jej územnej pôsobnosti. Krátku ukážku ako prebiehajú manažmentové opatrenia zachytila na video naša kolegyňa Ing. Anka Macková, ktoré si môžete pozrieť nižšie. Za kvalitu videa sa vopred ospravedlňujeme.

 

Na lokalite Prírodnej rezervácie (ďalej PR) Jarčiská v katastri obce Roškovce sme realizovali kosenie slatinnej lúky ručne krovinorezmi. Nasledovalo pohrabanie biomasy na kôpky a vynášanie mimo plochy PR aby nedochádzalo k eutrofizácii pôdy. Tento rok nás však na lokalite PR čakalo nemilé prekvapenie. Na jednej tretine plochy sa nachádzal statný zlomený buk. To pre nás predstavovalo prácu navyše. Buk bol porezaný na menšie časti, ktoré sme  naukladali na okraj a konáre sme poodťahovali mimo plochu. Momentálne je najvážnejším faktorom, ktorý ohrozuje lokalitu dominancia trste obyčajnej (Phragmites australis), ktorá na lokalite spôsobuje vysúšanie stanovištia, čím dochádza k ústupu pôvodných druhov rastlín. Cieľom manažmentových opatrení bola najmä eliminácia trstiny, ktorá sa začala expanzívne rozširovať z okolitých nevyužívaných mokradí s trsťovými zárastmi. Na Jarčiskách sme zároveň obnovili pruhové označenie na hraničných stromoch po obvode prírodnej rezervácie. Na konci prác boli na informačných stĺpoch obnovené aj piktogramy. Táto rezervácia tak prešla kompletnou jesennou údržbou a je tak pripravená na ďalšie vegetačné obdobie. Viac informácií o PR Jarčiská sa dočítate tu: http://chkovychodnekarpaty.sopsr.sk/jesenna-ocista-vo-vychodnych-karpatoch/

Tretí rok po sebe manažment na lokalite s výskytom európsky významného rastlinného druhu hľúzovca Loeselovho (Liparis loeselii) spočívali v pokosení, pohrabaní a odstránení biomasy mimo plochu. Na lokalite bolo potrebné tiež zredukovať značné množstvo náletových drevín, ktoré postupne do plochy prenikajú a vytvárajú nepriaznivé svetelné podmienky pre tento konkurenčne veľmi slabý druh. Cieľom každoročných manažmentových opatrení je v prvom rade zlepšiť stav hľuzovce potláčaním šírenia vysokobylinných druhov. To sa dá dosiahnuť jedine pravidelným manažmentom, pri ktorom sa vytvorí otvorený presvetlený priestor bez bylín s obnaženým alebo machovým substrátom, ktorý je tým ideálnym miestom pre prežívanie a rozširovanie tejto vzácnej orchideii.

Text a foto: Ing. Barbara Repčíková

Video: Ing. Anna Macková