Rozhľadne Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty

Rozhľadne Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty

Rozhľadne Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty

Na Slovensku môžeme nájsť mnoho menších alebo nápadnejších rozhľadní, ktoré návštevníkom ponúkajú priestor na krásny výhľad. Pokochať sa výhľadom na okolité pláne, pohoria alebo nádherné lúky je možné z rozhľadní alebo vyhliadkových veží. Okrem prírodných, ktoré sú prakticky na každom vyvýšenom bode Slovenska je vybudovaných aj množstvo samostatne stojacich vyhliadok. V Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty môžete nájsť tri vyhliadkové veže, ktoré svojou históriou a výhľadom upútajú nie jedného návštevníka.

Prvou rozhľadňou v území CHKO Východné Karpaty je rozhľadňa Stavok nachádzajúca sa v nadmorskej výške 752 m n.m. na hraničnom vrchu Stavok. Východiskovým bodom pre návštevu rozhľadne je obec Vyšná Pisaná. Odtiaľ, po žltej turistickej značke je z približne 5,2 km dlhej trasy 4,5 km stúpanie, 259 m klesanie a 432 m je rovina. Na vrchole Stavok možno ďalej pokračovať po červenej turistickej značke – diaľkovej európskej turistickej trase E3, ktorá pokračuje hraničným pásmom až do Duklianskeho priesmyku, kde naše územie opúšťa a pokračuje ďalej do Poľska. Nakoľko sa rozhľadňa nachádza na mieste, kde prebiehali boje počas karpatsko-duklianskej operácie, stopy udalostí z obdobia vojen možno pozorovať dodnes. Celý hraničný hrebeň v okolí Stavku je popretkávaný viditeľnými líniami zákopov a bombovými krátermi.

Ďalším vyhliadkovým bodom v území CHKO Východné Karpaty možno nájsť  v blízkosti hraničného priechodu SK-PL, v obci Vyšný Komárnik. Vyhliadková veža na Dukle bola postavená na 15. výročie Karpatsko-duklianskej operácie. Bola vysoká 25 m a svojmu účelu slúžila do roku 1968. V roku 1971 sa začalo s jej rekonštrukciou. Sprístupnená bola v roku 1974 pri príležitosti 30. výročia karpatsko-duklianskej operácie. Má tvar monolitu s dvomi vyhliadkovými plošinami. Je vysoká 50 m a s očarujúcim výhľadom na časť priestoru Prírodného duklianskeho bojiska. 

Výhľad z Vyhliadkovej veže na Dukle

 Poslednou vyhliadkovou vežou v území CHKO Východné Karpaty je rozhľadňa Paseky (844 m n. m.). Vrch Paseky je hraničným vrcholom medzi Slovenskom a Poľskom. Svojou konštrukciou je rozhľadňa zhodná na vrchu Stavok s pozorovacou plošinou na vrchole, no je oveľa nižšia. O tejto rozhľadni sa nezachovala dokumentácia, môžeme sa len domnievať, že bola postavená v tom istom čase ako oceľová veža na Stavku (r. 1943). Výhľad z tejto doposiaľ sprístupnenej veže je značne obmedzený okolitým vysokým porastom. Trasa k tejto rozhľadni vedie z obce Kalinov po modrej značke až na hranicu s Poľskom, kde sa stretáva pri smerovníku s červenou značkou. V blízkosti smerovníka sa nachádza pamätník vojakom Červenej armády. K rozhľadni sa pokračuje ďalej po červenej turistickej značke.

Výhľad z rozhľadne Paseky

Zdroj:

Rozhľadne – turistické atrakcie Nízkych Beskýd

http://www.kalinov.sk