Ropuchy budú po 15 tich rokoch do rybníkov putovať po vlastných nohách a nie vo vedrách

Ropuchy budú po 15 tich rokoch do rybníkov putovať po vlastných nohách a nie vo vedrách

Je čas, keď po minulé roky mala Správa CHKO Východné Karpaty (ďalej len Správa CHKO VK) na Brestove pri Humennom na konci marca osadené zábrany pre obojživelníky. Na tejto lokalite už roky tiahnu v tisíckach ropuchy bradavičnaté ale aj iné obojživelníky. Po minulé roky bol už v tomto čase dohodnutý predbežný harmonogram praktickej časti akcie žabie taxi pre školy. Tá spočívala v transfere obojživelníkov do rybníkov počas migrácie žiakmi prihlásených škôl.

Tento rok je pre nás ľudí z dôvodu koronavírusu iný. Sme izolovaní od seba navzájom, aby sme jeden druhého nenakazili a snažíme sa správať zodpovedne a ohľaduplne.

Procesy v prírode ale prebiehajú v tichosti ďalej aj bez našej prítomnosti.

Po zhodnotení situácie priamo na mieste sa pracovníci Správy CHKO VK rozhodli, že po 15 tich rokoch aktívneho transferu v tomto roku transfer ropúch na Brestove nebude. Vzhľadom na vážnosť situácie a tiež z dôvodu obmedzených kapacít, ako aj z obavy ako budú ropuchy prenášané ak dôjde k sprísneniu pohybu osôb neosadila v tomto roku Správa CHKO VK fóliové zábrany.

Ropuchy budú po 15 tich rokoch  do rybníkov putovať po vlastných nohách a nie vo vedrách.  

vajíčka skokana

Areál rybníkov bol od 16.3 – 19.3 pre verejnosť uzatvorený. Počas našej návštevy 18.3. bola lokalita takmer vyľudnená. Od 19.3. je areál rybníkov za sprísnených podmienok znovu otvorený. V rybníkoch sme pozorovali už  vajíčka skokanov ktoré už migrovali začiatkom marca.

Pohyb áut pri rybníkoch je nepretržite 24 hod. monitorovaný. V posledných dňoch bolo na lokalite zaznamenaných priemerne 54  maximálne 80 prejazdov áut. Cesta popri rybníkoch je účelovou komunikáciu smerujúcou k areálu rybníkov, ktorý má pre verejnosť z dôvodu koronavírusu obmedzenú návštevnosť. Rovnako aj približovanie dreva nákladnými autami bude obmedzené na prejazd 1 krát v týždni a možno ani to nie. Popri rybníkoch prechádzajú autami hlavne majitelia chát. Uzatvorenie cesty na približne 8 dní počas migrácie by bolo riešením. Cesta je účelová nespája mestá a dediny a jej uzatvorenie na krátky čas by obmedzilo zopár jednotlivcov. Počas dlhých rokov sa však  Správe CHKO VK  uzatvorenie cesty nepodarilo uskutočniť. Situácia s koronavírusom spôsobila, že frekvencia pohybu áut sa obmedzila  a obojživelníky na Brestove tak majú nevyhnutný čas na presun do rybníkov, kde vykladú vajíčka a znova sa vrátia do lesa.                                                                                                                                                                                                  

Prosíme a vyzývame touto cestou návštevníkov Brestovských rybníkov, ak sa v tomto zložitom čase izolácie  v malom počte vyberú do prírody nadýchať čerstvého vzduchu, nech tak urobia po vlastných ako ropuchy.

Predpokladaný ťah obojživelníkov je očakávaný v termíne od 29.3. – 5.4.2020.

Prosíme a vyzývame návštevníkov, aby neprechádzali autami popri rybníkoch. Správa CHKO VK počas terajších zistení eviduje obmedzený pohyb áut. Aj tento obmedzený pohyb je pre obojživelníky ohrozením.

Ak nás tento vírus naučí správať sa voči sebe ohľaduplne a disciplinovane, je nádej že sa ohľaduplne a disciplinovane začneme správať aj k prírode.

Text a foto: Ing. Anna Macková