Posledný prázdninový večer patril deťom a netopierom

Posledný prázdninový večer patril deťom a netopierom

Správa CHKO Východné Karpaty a Regionálna správa ochrany prírody v Prešove spojili sily a na konci letných prázdnin pripravili pre deti a verejnosť podujatie zamerané na poznávanie netopierov priamo na miestach kde žijú. Akcia pod názvom Noc netopierov  sa v tomto roku konala aj v obci Čičava.

Posledný augustový víkend od roku 1997 pravidelne patrí Medzinárodnej noci netopierov (International Bat Night). Prvýkrát toto podujatie vyhlásil v roku 1997 sekretariát Dohody o ochrane európskych populácií netopierov. Cieľom podujatia je priblížiť verejnosti život týchto výnimočných živočíchov, ktorí mnohokrát v ľuďoch vzbudzujú neopodstatnené obavy. Získaním vedomostí a znalostí je možné prekonať strach a pomyselnú bariéru medzi človekom a netopierom. Toto poslanie je dôležité aj z dôvodu, že netopiere neraz využívajú ľudské stavby na svoj život, osídľujú podkrovné priestory i panelové budovy. Človek zároveň prispieva významnou mierou k ohrozeniu kolónií netopierov. 

http://www.sopsr.sk/web/?cl=30124

Posledný prázdninový večer v Čičave tak patril deťom a netopierom. Prečo v Čičave a prečo netopierom? V obci sa nachádza grécko-katolícky farský Chrám (cerkev)  svätého  Kozmu a Damiána zo začiatku 18. storočia. Z historického hľadiska a prieskumov je chrám oveľa starší. Románsky kostolík v Čičave  je typom chrámu aké boli budované na území dnešného Slovenska už začiatkom 12. storočia,  čím sa zaradil medzi národné kultúrne pamiatky. Chrám  je posledných 26 rokov miestom, ktoré počas leta  obývajú tajomní obyvatelia.

Vo veži kostola

Už od roku 1993 je chrám  miestom, ktoré obýva tretia najväčšia kolónia netopiera obyčajného na Slovensku.  V lete obýva kostolnú vežu aj 1500 samičiek netopiera obyčajného s mláďatami. Takéto špecifické zoskupenie netopierov nazývame letnou materskou kolóniou. Netopier obyčajný zimuje výlučne v pod­zemných priestoroch. Potravu loví obyčajne v les­ných priestoroch a nad vykosenými lúkami, kde zbiera zo zeme predovšetkým veľké nelietajúce chrobáky. Párenie prebieha koncom leta. Počas zimy zostávajú spermie v maternici samíc a k oplodneniu prichádza až na jar. Týmto spôsobom vedia samičky netopierov načasovať príchod mláďat na svet a sústrediť sa na mieste vhodnom pre výchovu mláďat v materských kolóniách. Samice rodia v júni obyčajne jedno, vzácne dve mláďatá, ktoré sa rozmnožujú v 2. alebo 3. roku života. Priemerná dĺžka života je 3 – 4 roky, najväčšia zistená dĺžka života je 37 rokov. Všetky druhy našich netopierov sú chránené zákonom č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Pre zaujímavosť spoločenská hodnota netopiera obyčajného činí 460 eur.

Akciu sme zahájili neskoro poobede pri fare. Pre najmenších boli pripravené tvorivé dielne, kde mali deti možnosť vyrobiť si masku netopiera, vymaľovať si omaľovánku alebo vyrobiť netopierí prsteň. Pre odvážlivcov pohybovo zdatných bola pred západom slnka pripravená terénna časť, ktorej cieľom bola veža kostola.

Marta Hrešova, Peter Pjenčak a Janka Budayová pri tvorivých dielňach

Do kostolnej veže netopiere vlietavajú vďaka malým otvorom ponechaným nad oknami a hlbšie do veže nad loďou kostola sa dostávajú cez malý otvor v stene. Múry kostola sú hrubé 95 cm a chce obratnosť a šikovnosť sa do veže cez úzky otvor v stene až  priamo k netopierom dostať. Počas noci netopierov sa nám to podarilo. Pod  dohľadom pracovníkov štátnej ochrany prírody sa malá skupinka detí pod vedením pani Anny Labanovej  a s tichým súhlasom správcu farnosti otca Martina Labana vydala s rebríkom na pleci k chrámu dúfajúc, že tajomných obyvateľov uvidí priamo vo veži. Najskôr bolo potrebné zdolať výstup do veže po rebríku. Deti so zatajeným dychom po  jednom vystupovali  do veže a cez malý otvor v stene vďaka baterkám mali možnosť pozorovať časť letnej kolónie netopiera obyčajného. V čase našej návštevy bolo vo veži približne 200 jedincov netopiera obyčajného.  Netopiere naša návšteva znepokojila, a vo veži začali poletovať. Pozorovanie bolo preto krátke a vežu sme opustili.   Plný dojmov  sme sa vrátili ku fare, kde na nás čakal výborný guľáš a iné dobroty. Po zotmení sme pokračovali premietaním dokumentárneho filmu Strážcovia noci a krátkou prezentáciou pre deti aj pre dospelých, ktorou sme si pripomenuli čistenie kostolnej veže v apríli 2015 a októbri 2018. Veža kostola  bola od guána  čistená vďaka ochote a odhodlanosti malej skupinky  dobrovoľníkov  Spoločnosti pre ochranu netopierov (SON), dobrovoľníkov hasičského zboru v Čičave, pracovníkov RCOP Prešov a CHKO Východné Karpaty a samozrejme otca Martina. Len v roku 2018  bolo z veže kostola vynesených 50 vriec čistého hnojiva. Hnojivo bolo sústredené na fare a na požiadanie poskytnuté záujemcom. Vďaka osvete zo strany otca Martina sa ľudia v obci začali viac zaujímať o netopiere a ich význam pre ľudí a prírodu. Vďaka guánu zas nie jedna záhrada rástla a kvitla do krásy.

https://netopiere.sk/sk/article/cicava_guano_cistenie_2018.html

Noc netopierov 2019 pokračovala po úplnom zotmení, kedy nás navštívil aj RNDr. Peter Pjenčák člen Spoločnosti pre ochranu netopierov na

Macková A.

netopier fúzatý (Myotis mystacinus)

Slovensku a dlhoročný pracovník múzea v Hanušovciach s cieľom vykonania odchytu netopierov do nárazovej siete pod mostom pri vstupe do obce.

Po necelej hodine od inštalovania siete prišlo k fare hlásenie, že jeden netopier bol už odchytený.  Vybrali sme sa k mostu, aby sme odchyteného netopiera videli naživo. Do siete sa podarili chytiť netopiera fúzatého (Myotis mystacinus) druh európskeho významu.

Pán Pjenčak porozprával deťom zaujímavosti zo života netopierov aj o tom prečo sú netopiere dôležité, prečo je dôležité ich chrániť aj ako sa zachovať ak by netopiera náhodou našli. Deti sa dozvedeli čo je bat detektor a ako sa netopiere dorozumievajú. Z doterajších poznatkov je známe, že priamo v obci bolo zaznamenaných celkovo päť druhov netopierov a to večernica malá, večernica pozdná, raniak hrdavý, netopier vodný, a netopier fúzatý, ktorého sme videli aj na živo. Veľké poďakovanie patrí na tomto mieste otcovi Martinovi Labanovi a jeho pani manželke, ktorí aktívne pomohli pri realizácii akcie ale aj všetkým ktorí na akciu prišli. Veríme, že prvá noc netopierov v Čičave bola symbolicky pekným ukončením prázdnin.

Text a foto:  Ing. Anna Macková

Zdroje:

https://netopiere.sk/sk/article/cicava_guano_cistenie_2018.html

http://rcoppresov.sopsr.sk/cistenie-kostola-v-cicave/

https://www.biomonitoring.sk/Registration/AtlasAnimal/Detail/49172