Nové číslo vedeckého časopisu Ochrana prírody

Nové číslo vedeckého časopisu Ochrana prírody

Práve vyšlo nové číslo vedeckého  časopisu „OCHRANA PRÍRODY“ zameraného  na publikovanie vedeckých a odborných prác, recenzií a krátkych správ z ochrany prírody a krajiny, resp. z ochranárskej biológie, prioritne na Slovensku.

V najnovšom vydaní (č. 32/2019) sa môžete dočítať o blyskavkách (Hymenoptera: Chrysididae) na slanisku Iža-Bokroš (JZ Slovensko) a v Horšianskej doline (Ipeľská pahorkatina).

Bokrošské slanisko (SKUEV0076) je územie európskeho významu. Výskum v roku 2017 priniesol poznatky o 30-tich druhoch, najpočetnejšie zistená bola blyskavka “Trichrysis cyanea”. Blyskavky (Chrysididaesú hniezdne parazity alebo ektoparazity niektorých druhov blanokrídlovcov a žijú len na juhu Slovenska.

Ďalej vás môže zaujať aj príspevok k súčasnému stavu, dedičstvám využitia zeme a manažmentu cievnatých rastlín a biotopov na území národnej prírodnej rezervácie Kláštorské lúky. Podrobnejšie sa venujeme aj pozoruhodným výskytom nepôvodných druhov rastlín v Lúčanskej Malej Fatre.

V poradí 32. číslo vedeckého časopisu Ochrana prírody si môžete stiahnuť tu:

http://www.sopsr.sk/web/?cl=55

Uzávierka ďalšieho čísla  je 31. mája 2019.