Monitoring bociana bieleho 2019

Prilietajúci dospelý jedinec na opravenú podložku v obci Nižná Jablonka

Čas  pobytu bocianov v Laboreckej vrchovine a hniezdna sezóna v roku 2019 pomaly končí. Správa CHKO Východné Karpaty vykonávala aj počas roku 2019 monitoring hniezd bociana bieleho v celej svojej územnej pôsobnosti. Sčítanie mladých bocianov, kontrola stavu hniezdnych lokalít a krúžkovanie prebiehalo od 3.júla do 6.júla v okresoch Humenné, Medzilaborce, Stropkov a Svidník. Celkovo bolo skontrolovaných 204 hniezd bociana bieleho v 150 obciach, z toho len v 100 hniezdach boli vyvedené mláďatá do stavu vyletenia. V 30 obciach hniezdenie evidované nebolo, čím sa potvrdil stav z predchádzajúceho roku 2018.

Populácia bocianov v Laboreckej vrchovine sa v roku 2019 po konečnom sčítaní rozrástla o 262 mláďat. V porovnaní s rokom 2018 bolo o jedno mláďa menej. Prevažovali hniezda s troma mladými, tých bolo 34, na 30-tich hniezdach boli evidované po dve mladé, hniezd so štyroma mladými bolo 20 a jediné hniezdo v Zubnom sa stalo domovom pre 5 mláďat.

Bocianie hniezdo v obci Zubné s 5 mláďatami a jedným rodičom (mimo hniezda)

Bocianopolis v okrese Humenné. V obci Kamenica nad Cirochou eviduje správa CHKO 25 hniezd. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2018 je v Kamenici o 7 hniezd viac. Obsadených bolo v tomto roku celkovo 19 hniezd a len na 14 hniezdach bolo vyvedených spolu 34 mláďat. V júli známy „bocianológ“ Dr. Miroslav Fulín za pomoci plošiny a účasti správy CHKO  mláďatá v Kamenici zakrúžkoval.

Hniezdne obdobie v máji 2019 výrazne ovplyvnilo nepriaznivé chladné a daždivé počasie. Bociany ktoré doleteli na jar včas a zahniezdili vyviedli mladé pred nepriaznivým obdobím. Časť populácie ktorá doletela neskôr mala znášku v júni. Rozdiely vo vzraste mláďat boli v čase monitoringu a krúžkovania na hniezdach značne  viditeľné. Časť mláďat bola pred vyletením a časť mláďat bola v prachovom perí. Nepriaznivé počasie sa na prírastku populácie v porovnaní s rokom 2018 neprejavilo. Neúspešných hniezdení bolo v porovnaní s rokom 2018 až o 50% viac. Situáciu zachránili hniezda, kde boli tri a viac mladých. Počet mladých bocianov sa menil zo dňa na deň. Krátko po vykonaní sčítania sa v obci Oľka zamotalo jediné mláďa na hniezde do špagátu, pričom si odtrhlo nohu a jediným riešením bolo utratenie bociana.  Zaznamenali sme aj prípad keď v obci Ladomírová došlo k úhynu dvoch dospelých bocianov na dvoch rozdielnych hniezdach. Zostávajúce dospelé jedince s cieľom prežitia redukovali počet mláďat. V Brestove nad Laborcom neprežilo oneskorene vyliahnuté mláďa ani napriek intenzívnej starostlivosti oboch rodičov.

Uhynutý dospelý bocian v obci Ladomirová

Prevažná časť bocianov sa už vydala na svoju dlhú púť na zimovisko do Afriky. Správa CHKO aj napriek tomu 20. augusta zasahovala pri záchrane „opozdilca“ ktorý bol v čase krúžkovania v prachovom perí. Mláďa mimo hniezda nahlásili miestny obyvatelia vo večerných hodinách v obci Miroľa. Mladý ešte nedorastený bocianik zletel šťastlivo z hniezda. Na hniezde bol podľa slov nálezcov už sám bez rodičov dva dni. V čase pohotovosti bol mladý bocian dovezený do chovnej stanice v Medzilaborciach. Až nasledujúce dni ukážu či bude mladý bocian schopný odletieť spolu so svojimi rovesníkmi na zimovisko do Afriky.

Pred odletom do Afriky, letisko v obci Kamenica nad Cirochou

Text: Mgr. Martin Šepeľa, Ing. Anna Macková

Foto: Mgr. Martin Šepeľa