Bociana vyhnal z hniezda hlad

V predchádzajúcom článku sme vás informovali o mladom bocianovi ktorý, pribudol do chovnej stanice v Medzilaborciach 20. augusta. Mláďa mimo hniezda nahlásili miestny obyvatelia vo večerných hodinách priamo v obci Miroľa. Bociana vyhnal z rodičovského hniezda hlad. Prvý let zvládol mladý ešte nedorastený bocian šťastlivo a počas dňa sa potuloval po ceste a hľadal potravu.  Na hniezde bol podľa slov nálezcov sám bez rodičov už dva dni. Hodinu po nahlásení situácie v Miroli bol bocian vo večerných hodinách prevezený pracovníkom správy CHKO zabezpečujúcim pohotovosť do Chovnej stanice v Medzilaborciach.

mladý bocianik v chovnej stanici pri Medzilaborciach

Za účelom vypustenia do voľnej prírody previezol 6. septembra zoólog správy CHKO Mgr. Šepeľa bociana do blízkosti Chráneného areálu Perínske rybníky (Košice – okolie).

Perínske rybníky sú miestom prirodzeného zhromaždiska viacerých migrujúcich vtákov a pravidelne ornitologicky monitorované  veterinárnym lekárom Dr. Molnárom z Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Pred vypustením bolo nevyhnutné zhodnotiť zdravotný stav bociana a rozhodnúť či je kondične ale aj konštrukčne v stave absolvovať prelet do Afriky.

Veterinárny lekár po kontrole zdravotného stavu bociana zistil, že ten je vzrastom o čosi menší, ale vyspelý až na niektoré letky, ktoré ešte nie sú dokonale rozvité. Bocian sa už počas pobytu v Chovnej stanici  mal do života, hltal podhodenú potravu a bol prekvapený, že má aj krídla, ktoré doteraz nepovažoval za potrebné  použiť.

Vďaka bocianológovi Dr. Fulínovi dostal  náš ,,jedináčik z Mirole“ ornitologický krúžok.

Presun bociana ku Košiciam k Perínskym rybníkom bol naplánovaný na 6.‒7.septembra za predpokladu, že sa bocian pripojí ku kŕdľu bocianov z Nemecka smerujúcim k rybníkom. Kŕdeľ nemeckých bocianov bol sledovaný cez telemetriu

Žiaľ, mladý bocian si počas dvoch týždňov pobytu v chovnej stanici a intenzívneho kŕmenia privykol na prítomnosť človeka natoľko, že 9. septembra priletel hľadať si potravu k miestnym obyvateľom do Perína. Dr. Molnár bociana odchytil a umiestnil do chovnej a rehabilitačnej stanice v Rozhanovciach, kde minimálne prečká zimu. Skutočnosť, že bocian stratil plachosť pred ľuďmi by sa mu počas mrazivých zimných mesiacov vo voľnej prírode mohla kruto vypomstiť.

Text a foto: Mgr. Martin Šepeľa