Aktéri cestovného ruchu diskutovali o jeho rozvoji na hornom Zemplíne

Aktéri cestovného ruchu diskutovali o jeho rozvoji na hornom Zemplíne

Aktéri cestovného ruchu diskutovali o jeho rozvoji na hornom Zemplíne. Na konferencii, ktorú na túto tému pripravila Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (OOCR HZ a HŠ) v piatok (29.11.) na Domaši, sa zúčastnilo vyše 60 ľudí.

Jej cieľom bolo zapojiť podnikateľské subjekty, ale aj subjekty verejného a neziskového sektora do vzájomnej spolupráce v rámci rozvoja cestovného ruchu či vytvárania nových a komplexných produktov v tejto oblasti. “Úlohou konferencie bolo tiež koordinovať existujúce individuálne aj spoločné rozvojové a marketingové aktivity. Okrem odborných informácií boli na konferencii prezentované aj príklady dobrej praxe prostredníctvom subjektov, ktoré v tejto oblasti dosahujú viditeľné pozitívne výsledky,” uviedla Michaela Zdražilová z OOCR HZ a HŠ.

V rámci prezentácií mali záujemcovia možnosť si vypočuť informácie napr. z oblasti destinačného manažmentu, prírodného či vojnového turizmu, ale aj cykloturistiky, predstavené boli aj konkrétne projekty a vízie do budúcnosti. “Veríme, že toto stretnutie prinesie viaceré partnerstvá, ktoré budú mať pozitívny vplyv na rozvoj turizmu v území horného Zemplína, ktoré má čo ponúknuť,” doplnila Zdražilová.

Predseda predstavenstva OOCR HZ a HŠ Jaroslav Makatúra vyzdvihol dôležitosť organizácie, ktorú zastupuje. “Myslím si, že bolo veľmi správne, keď zákonom o podpore cestovného ruchu z roku 2010 vznikli tieto oblastné organizácie, pretože v našom regióne nebola inštitúcia, ktorá by spájala ľudí, samosprávu, podnikateľskú sféru a združenia v rámci tejto oblasti,” uviedol s tým, že pokroky v rozvoji cestovného ruchu sú v regióne viditeľné.

Začína sa veľmi dobrá spolupráca medzi podnikateľskými subjektmi, samosprávou a združeniami, ale aj Prešovským samosprávnym krajom či Krajskou organizáciou cestovného ruchu a konečne sa obnovuje rokmi zanedbaná činnosť,” dodal Makatúras tým, že medzi priority všetkých oblastných organizácií cestovného ruchu patrí práve koordinovať činnosti v tejto oblasti a spájať aktérov cestovného ruchu, aby sa jeho úroveň vyrovnávala krajinám, ktorým prináša dlhodobý úžitok.

Konferencia bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Autor: Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš