Aktuality

21. januára 2019

Večernica pestrá – nový obyvateľ chovnej stanice

V uplynulých dňoch do našej chovnej stanice pri Medzilaborciach pribudol nový obyvateľ – večernica pestrá (Vespertilio murinus). Jedná sa o […]
17. januára 2019

Zimné sčítanie vodného vtáctva v územnej pôsobnosti CHKO Východné Karpaty

Pracovníci ŠOP SR, Správy CHKO Východné Karpaty sa aj tento rok zapojili do medzinárodného zimného sčítania vodného vtáctva (ZSVV), ktoré […]
8. januára 2019
Autor: Rusinko J.

Ošetrenie chráneného stromu v Oľke

V jeseni minulého roka bola v obci Oľka vykonaná praktická starostlivosť o chránený strom Topoľ v Oľke, formou obvodovej redukcie koruny a inštalácie dynamických […]
20. decembra 2018
M. Šepeľa

Ukončenie roka v chovnej stanici pri Medzilaborciach

Pracovníci ŠOP SR, Správy CHKO Východné Karpaty zabezpečujú počas celého roka starostlivosť o hendikepované chránené živočíchy. Záver roka pravidelne patrí sovám, predovšetkým […]
7. decembra 2018
Autor: Macková A.

Palotská jedlina – miesto nedotknuté človekom

Medzi neoddeliteľnú súčasť činnosti Správy CHKO Východné Karpaty patrí aj výkon štátneho dozoru a strážnej služby, ktorú zabezpečujú jej odborní […]