Žabie taxi 2018

Pozornosti návštevníkov Brestovských rybníkov pri Humennom v uplynulých dvoch týždňoch  isto neunikli fóliové zábrany pre obojživelníky. Už 14 rokov pracovníci Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Východné Karpaty v Medzilaborciach realizujú opatrenia zamerané na znižovanie mortality obojživelníkov na Brestovských rybníkoch. Lokalita na Brestove pri Humennom je charakteristická masovou migráciou ropúch bradavičnatých. Na tomto mieste každý rok na jar putuje do rybníkov približne 16 tisíc ropúch. V menšom počte je možné z obojživelníkov na lokalite pozorovať  skokana hnedého, skokana štíhleho, rosničku zelenú, mloka veľkého, mloka bodkovaného, mloka karpatského, salamandru škvrnitú.

Fóliové zábrany v roku 2018 boli osadené v dňoch 15.3 -16.3. Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov je fóliová zábrana osadzovaná v predstihu. Vývoj počasia v súvislosti s vpádom arktického vzduchu v minulom týždni ropuchy na niekoľko dní spomalil. Dážď a teplota vzduchu aspoň 12 stupňov počas dňa a plusové teploty aj počas noci sú pre migráciu obojživelníkov hlavným spúšťačom. Z dôvodu čo najväčšej eliminácie úhynu ropúch bradavičnatých, ako aj ďalších jedincov so skupiny obojživelníkov  na ceste tiahnucej sa popri rybníkoch  bola aj v tomto roku osadená fólia na úseku dlhom takmer 600 metrov. Fólia je  osadená na oboch stranách cesty,  keďže samčeky ktoré tiahnu o niečo skôr, aj po prenesení do rybníkov vychádzajú znova na cestu.  Ropucha bradavičnatá tiahne na lokality rozmnožovania masovo. Pred nebezpečenstvom ropucha nedokáže rýchlo uniknúť, keďže má kratšie nohy ako skokan.

Ropucha bradavičnatá obľubuje predovšetkým lesnatú krajinu tvorenú listnatými a čiastočne zmiešanými lesmi. Dožíva sa 25 až 30 rokov. Ropuchy pre svoj vývojový cyklus nevyhnutne potrebujú vodu do ktorej kladú vajíčka. Jedna samička znesie 1000 – 10 000 vajíčok. Po vykladení  sa ropuchy znova presúvajú do lesa, nie však masovo ale jednotlivo. Presun späť do lesa  už pracovníci správy CHKO neovplyvňujú. V čase keď sa ropuchy presúvajú do lesa sú už fólie z rybníkov odstraňované, aby nebránili ropuchám vrátiť sa späť do lesa. Hlavný ťah ropuchy bradavičnatej vzhľadom na vývoj počasia očakávame v roku 2018 v termíne približne od 31.marca

Pomoc pri prenose ponúkli už po siedmy krát školy ZŠ Jána Švermu  a ZŠ a MŠ  Koškovce. Pridali sa aj ZŠ Pugačevova a ZŠ Hrnčiarska,  ktoré sa aj v tomto roku zapojili do programu Žabie taxi. So školami ktoré sa do programu zapojili bola v priebehu marca realizovaná teoretická časť programu. Otázky – aký je vývinový cyklus obojživelníkov, ktoré podmienky migráciu obojživelníkov  ovplyvňujú, aké typy migrácií poznáme, ako a kde obojživelníky zimujú a čím sa živia,  alebo čo obojživelníky ohrozuje. Odpovede na uvedené otázky žiaci hravo zvládali, pričom  ich pravdivosť budú mať možnosť overiť si pri terénnej časti programu. Koordinátori vybraných skupín žiakov budú na základe pokynov pracovníka  Správy CHKO Východné Karpaty informovať žiakov o termíne praktickej časti na Brestove. Všetko závisí od vývoja počasia.  Praktická časť bude spočívať v prenášaní ropúch bradavičnatých a iných druhov obojživelníkov do rybníkov.

Dobrovoľníci pri prenose ropúch sú vítaní.

Vzhľadom k tomu, že všetky druhy obojživelníkov na Slovensku  sú chránené je manipulácia s nimi v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny zakázaná. Odôvodneným prípadom, kedy je možné s obojživelníkmi manipulovať, je výnimka Ministerstva životného prostredia SR. Prenos obojživelníkov musí byť realizovaný za účasti pracovníka územne príslušnej  organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR,  ktorou je v prípade Brestovských rybníkov Správa CHKO Východné Karpaty.

Záujemcov ochotným pomôcť prosíme nahlásiť na tel. čísle 0903 298 307.

Návštevníkov Brestovských rybníkov na tomto mieste prosíme, aby v čase migrácie ropúch bradavičnatých v predpokladanom termíne 31. marca – 8. apríla 2018 obmedzili pohyb motorových vozidiel ako na ceste popri rybníkoch tak aj po hrádzi. ĎAKUJEME

Text a foto : Ing. Macková Anna, Správa CHKO Východné Karpaty, Medzilaborce 0903 298 307