Nelegálne ukladanie biologického odpadu

Nelegálne ukladanie biologického odpadu

Na rozhraní katastrálnych území Brekov – Humenné (presnejšie k. ú. Humenné) bol v druhej polovici apríla dobrovoľným členom stráže prírody Správy CHKO Východné Karpaty nahlásený nezvyčajný nález. Neďaleko štátnej cesty Humenné –Brekov boli nájdené zvyšky diviačej zveri – kosti, kože, vnútornosti. Nájdený odpad bol voľne pohodený na zemi, vnútornosti boli uložené v igelitových vreciach. Charakter odpadu nasvedčoval tomu, že nejde o jednorazovú záležitosť, kosti boli staršie aj úplne čerstvé. Na lokalite boli zaznamenané dravé vtáky, myšiaky a krkavce, ktoré sa zvyškami odpadu spolu s líškami a inou voľne žijúcou zverou  príležitostne kŕmia.

Z dôvodu nevhodného uloženia uvedeného biologického odpadu bola Správou CHKO Východné Karpaty v danej veci oslovená Regionálna veterinárna a potravinová správa v Humennom. Keďže ide o zvyšky z poľovnej zveri, bola kontaktovaná aj Obvodná poľovnícka komora Humenné.

Odpad uložený v igelitových vreciach je nebezpečný aj z toho dôvodu, že pokiaľ sa igelit – plast  dostane do tráviacej sústavy voľne žijúcich zvierat, môžu tieto po čase uhynúť, keďže plasty stráviť nebudú schopné.