Nájdený orol krikľavý pri Medzilaborciach mal 17 rokov

Nájdený orol krikľavý pri Medzilaborciach mal 17 rokov

Dňa 12.4.2018 bol na Správu CHKO Východné Karpaty nahlásený nález orla krikľavého na krajnici pri štátnej ceste za obcou  Borov okres Medzilaborce. Náhodný nález pri ceste ohlásil občan Medzilaboriec v podvečerných hodinách počas jazdy na bicykli. Výjazd na miesto potvrdil, že ide naozaj o dospelého jedinca orla krikľavého, ktorý pravdepodobne pri kolízii s dopravným prostriedkom utrpel smrteľné zranenie.

Orol mal na pravej nohe umiestnený kovový – hliníkový  krúžok s číslom  POLAND, Stacja ornitologiczna  Gdansk BA02717. O náleze sme informovali pomocou formulára krúžkovaciu stanicu Gdansk v Poľsku. Spätné hlásenie z Poľska bolo viac ako zaujímavé. Jedinec bol krúžkovaný 13.júla 2001 v obci Lipowiec v Poľsku neďaleko poľsko – slovenskej hranice, 5 km od miesta nálezu. Vďaka ornitologickému krúžku takto vieme že jedinec mal 17 rokov. Vo voľnej prírode sa orol krikľavý dožíva 26 rokov.

Miesto nálezu orla krikľavého spadá do Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Laborecká vrchovina, v ktorom počet hniezdiacich párov spomínaného druhu je najvyšší zo všetkých CHVÚ na Slovensku. Je dosť veľký predpoklad, že v blízkosti lokality nálezu orol aj hniezdil a pokiaľ tvoril aktívny pár bude nielen tohoročné hniezdenie neúspešné. Orol krikľavý je monogamný druh a na miesto hniezdenia prilieta už v pároch. Je tiež predpoklad, že jedinec tiahol ďalej. Keďže orol krikľavý patrí medzi prísne sťahovavý druh je prvá polovica apríla časom príletu orlov z miesta zimoviska v južnej Afrike na miesto hniezdenia v strednej Európe. Nájdený jedinec mohol byť oslabený po 9 tisíc km púti na miesto hniezdenia a v dôsledku vysilenia sa nedokázal stretu s dopravným prostriedkom vyhnúť.

Text: Ing. Anna Macková,

Foto : Jaromír Schneider, Ing. Anna Macková