Vrámci pohotovosti bol dňa 23.04.2018 na Správu CHKO Východné Karpaty nahlásený bobor vodný (Castor fiber) mestskou políciou Humenné.

Bobor sa pohyboval po Sídlisku III. v Humennom smerom do mesta. Pracovník Správy CHKO Východné Karpaty sa v spolupráci s mestskou políciou pokúsil  najprv jedinca odchytiť, resp. nasmerovať k vodnému toku Laborec. Tento mladý jedinec, ktorý bol očividne po súboji s iným bobrom, mal však iné plány – schoval sa na stavenisku pri bytovke na Laboreckej ulici č. 5. Nakoniec sa pracovníkom úspešne podarilo bobra odprevadiť do Laborca pod most pre peších, nakoľko s najväčšou pravdepodobnosťou prišiel práve z Laborca nad železničným mostom a smeroval dole vodou. Celá akcia trvala približne 2 hodiny.

Video z vyprevádzania bobra z mesta Humenné do rieky Laborec si môžete pozrieť tu.

Text, video a foto: Mgr. Martin Šepeľa