Aktuality

21. mája 2019

Európsky deň parkov v Informačnom stredisku Správy CHKO Východné Karpaty

Európsky deň parkov sme si pripomenuli v Informačnom stredisku Správy CHKO Východné Karpaty spolu so žiakmi 7. ročníka ZŠ Duchnovičova […]
14. mája 2019

Ekovýchovný program BOCIAN

Ekovýchovný program BOCIAN je celoslovenský program Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorý vstupuje už do svojho 18. ročníka. Program koordinuje Štátna […]
7. mája 2019

Správa CHKO Východné Karpaty si pripomína 100 rokov ochrany prírody na Slovensku

História štátnej ochrany prírody sa začala písať 20. októbra 1919, kedy československý minister pre správu Slovenska Vavro Šrobár, podpísal nariadenie pre vznik […]
25. apríla 2019

Vyčistime si Vydranku – pozvánka

V roku 2019 si čistenie vodného toku Vydranka zaradila Správa CHKO Východné Karpaty (ďalej správa CHKO) ako jednu z úloh, ktoré […]
17. apríla 2019

Čierny tulipán Východných Karpát

Čemerica purpurová je vzácna rastlina, karpatský – dácky subendemit, ktorej ojedinelý výskyt na Slovensku predstavuje severozápadnú hranicu jej celkového rozšírenia. […]