29. marca 2019

Hodina Zeme

Do Hodiny Zeme sa zapájajú mnohé veľké a známe mestá na celom svete, mnohé známe pamiatky a obrovské množstvo jednotlivcov. […]
6. marca 2019

Výkon strážnej služby v Brekovskej jaskyni

ŠOP SR, Správa CHKO Východné Karpaty zabezpečuje vo svojej územnej pôsobnosti výkon strážnej služby prostredníctvom členov stráže prírody. Medzi povinnosti […]
28. februára 2019

Z Habury do Hradca Králové

Drevené chrámy patria medzi najväčšie poklady a skvosty umenia a náboženstva na Slovensku. Inak tomu nie je ani v obci […]
15. februára 2019

Nové číslo vedeckého časopisu Ochrana prírody

Práve vyšlo nové číslo vedeckého  časopisu „OCHRANA PRÍRODY“ zameraného  na publikovanie vedeckých a odborných prác, recenzií a krátkych správ z ochrany prírody […]
1. februára 2019

Svetový deň mokradí

V sobotu druhého februára si pripomíname Svetový deň mokradí. Práve mokrade sú kľúčom k riešeniu dopadov zmeny klímy. Tohtoročnou hlavnou témou Svetového dňa […]