17. apríla 2019

Čierny tulipán Východných Karpát

Čemerica purpurová je vzácna rastlina, karpatský – dácky subendemit, ktorej ojedinelý výskyt na Slovensku predstavuje severozápadnú hranicu jej celkového rozšírenia. […]
10. apríla 2019

Poniklec veľkokvetý – symbol jari

V jarných mesiacoch prebieha v územnej pôsobnosti CHKO Východné Karpaty (ďalej CHKO) monitoring chráneného druhu poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis). Druh patrí do […]
29. marca 2019

Žabie taxi 2019 na Brestovských rybníkoch pri Humennom začína !

Žabie taxi realizované Správou CHKO Východné Karpaty je jedinečná príležitosť ako upriamiť pozornosť detí, ale aj dospelých na javy odohrávajúce […]
29. marca 2019

Hodina Zeme

Do Hodiny Zeme sa zapájajú mnohé veľké a známe mestá na celom svete, mnohé známe pamiatky a obrovské množstvo jednotlivcov. […]
6. marca 2019

Výkon strážnej služby v Brekovskej jaskyni

ŠOP SR, Správa CHKO Východné Karpaty zabezpečuje vo svojej územnej pôsobnosti výkon strážnej služby prostredníctvom členov stráže prírody. Medzi povinnosti […]